Faktaboks

Arne Hjersing
Født
13. juli 1860, Saltdalen
Død
17. desember 1928, Oslo

I 1880 kjøpte enkefru Maren H. Dikemark gård i Asker og bosatte seg der sammen med sine voksne barn. Fram til 1896 bestyrte eldste sønnen Otto bruket, etter dennes død overtok den nest eldste, Olaf, inntil han solgte til Oslo kommune i 1898. Fra da av var H. bosatt i Oslo fram til sin død. Samtidig med at han fikk sin første kunstneriske utdannelse på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, kopierte han flittig eldre bilder, bl.a. av J.F. Eckersberg. H. debuterte med to naturalistiske landskap på Høstutstillingen 1884 og deltok senere ganske jevnlig på denne mønstringen i 1880- og 1890-årene. Etter kort tid utviklet han det som senere skulle bli hans spesialitet, nemlig by-prospekter, eller by-portretter. Fra århundreskiftet og utover malte han en rekke norske byer, særlig Oslo. Foruten naturalistiske gjengivelser av byen slik den så ut på hans tid, malte han også historiske byprospekter basert på eldre bildemateriale. Med spesiell grundighet har han gjengitt to kjente strøk i Oslo: Pipervika og Hammersborg. Disse seriene på i alt 25 malerier ble i 1919 kjøpt inn av Oslo kommune til Oslo bymuseum. Kunstnerisk sett er disse bildene ikke særlig interessante, men detaljtro og omhyggelige i utførelsen. I enkelte av hans bedre arbeider fornemmer man derimot også noe av den stemning og lyskraft bare en direkte opplevelse av motivet gir.

Familierelasjoner

Sønn av

 • O. C. Hjersing, sogneprest
 • Maren Mathiesen

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo ca. 1880 og samtidig privatundervisning av tegnelærer Harald Petersen
 • Académie Julian, Paris under Jules Lefebvre og Tony Robert Fleury 1896–97

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Paris 1896–97
 • Berlin 1900

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable, Verdensutst. i Paris 1889

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Moss kommune

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen, 1884
 • Høstutstillingen, 1886
 • Høstutstillingen, 1888
 • Høstutstillingen, 1890
 • Høstutstillingen, 1892
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1898
 • Verdensutst. i Paris, 1889
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Norsk utst. i, 1904

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd 2, s. 356
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912
 • Salmonsen, København, 1921, bd. 11, s. 540
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B, Leipzig, 1924, bd. 17, s. 62
 • Bergens Aftenblad, 25.11.1912
 • Morgenposten, 28.10.1919, (ill.)
 • Morgenposten, 09.10.1920, (ill.)

Faktaboks

Arne Hjersing