Familierelasjoner

Sønn av

  • Odd Skaun
  • Marie Otilie Nilsen

Gift med

  • Bente Okholm

Bosatt (pr 1982-1986)

København.

Utdannelse

Statens Håndverks- og kunstindustriskole, Oslo under Thorbjørn Lie-Jørgensen 1944 -46; Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Per Krohg 1945 - 48; kunstakademiet i København under Aksel Jørgensen 1948 - 52; Statens lærerskole i forming, Notodden 1953 - 54; Statens Sløydlærerskole, København 1959; Københavns Dag- og aftenseminarium, lærerskoleeksamen 1968.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Trondheim bys kunstnerstipend 1950; stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1954; Københavns kommunale skolevæsens stipend 1977; Studieopphold i København 1948 - 52; studiereiser til Svalbard før 1950; Paris 1949, -50; London 1949; Spania og Nord-Afrika 1950; Roma 1977.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere; Unge Kunstneres Samfunn; Billedkunstnerforbundet, København.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Malerier: Trondheim katedralskole
  • Domkirkearbeidernes kantine, Nidarosdomen
  • Den kongelige norske ambassade, København
  • København Lærerforening
  • Sundpark og Sundby skoler, København