Familierelasjoner

Sønn av

 • Aud Mary Wang
 • Reidar Th. Eriksen

Gift med

 • Mai Gertrude Brett

Bosatt (pr 1982-1986)

Drammen.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, boklinjen og malerlinjen 1963-65; Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie 1965-67, 1968-70.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Drammen kommunes kulturstipend 1968-70, -80; Buskerud fylkes kulturstipend 1978; 3%-fondets stipend 1981; Studiereiser til Leningrad og Moskva 1968; London, Danmark, Tyskland og Nederland.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Unge Kunstneres Samfunn; Buskerud Bildende Kunstnere, medlem kunstnerisk råd.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Monumentalmaleri, Heistadmoen militærleir, Kongsberg (1983)
 • Norsk Hydro
 • Arendal Kunstforening
 • Buskerud fylke, Drammen kommune

Illustrasjonsarbeider

 • K.-E. Vindtorn: I vingenes fotspor, Oslo 1981 (portrett)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1976
 • Sørlandsutst., 1975
 • Sørlandsutst., 1977
 • Trøndelagsutst., 1978
 • Østlandsutst., 1980
 • Romantikk, 1970
 • Romantikk-Realisme, 1978

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 194
 • i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 05.05.1976
 • i Drammens Tidende/Buskeruds Blad, 30.11.1978
 • Buskerud. Bygd og by i Norge, 1977, s. 275