Faktaboks

Jon Lea
Født
14. juli 1904, Brooklyn, New York

L.s formspråk har alltid vært naturalistisk, men med særlig vekt på det stiliserte og dekorative. Hans tidlige arbeider bærer preg av søken etter en personlig uttrykksform. Uvørenhet og dristighet i valg av teknikker og virkemidler særpreget bildene i 1930 og -40-årene. Han skiftet lett teknikk og uttrykksmåte og benyttet ofte ulike formspråk i ett og samme bilde. Etter hvert fant L. fram til et mer personlig og selvstendig formspråk. L. maler landskaps- og genrebilder samt motiver hentet fra Bibelen og eventyr. Motiver er også hentet fra havnemiljøet og arbeidslivet i Stavanger. L. har arbeidet som fargemester i sin fars kjemiske renseri og fargeri i Stavanger, og hans kunstneriske virksomhet har vært av beskjedent omfang etter 1943 da han hadde sin siste separatutstilling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • John Lea
 • Olga Nylund

Gift med

 • Stavanger, 1928 med Tordis Svihus

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Elev av Bjarne Hansens malerskole, Stavanger 1920–21
 • elev av Xan Krohn, Kristiania 1923
 • Pola Gauguin, samme sted 1924
 • Erik Haugland, Stavanger 1921–30

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til København
 • Amsterdam
 • London

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premier for illustrasjoner i Stavanger Aftenblads tegnekonkurranser i 1934

Illustrasjonsarbeider

 • O. Maxwell-Leas artikler i Stavangeren 4.7.1943
 • Speideren, Oslo 1934, nr. 8, s. 185–87

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Bergen kunstforening, 1939
 • Stavanger forening, 1939
 • Kristiansand kunstforening, 1939
 • Haugesund kunstforening, 1943
 • Stavanger kunstforening, 1943

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1935-1936
 • Vestlandsutstillingen, 1931
 • Vestlandsutstillingen, 1934
 • Vestlandsutstillingen, 1937-1938
 • Vestlandsutstillingen, 1941
 • Februarutstilling, Oslo Kunstforening, 1938
 • Haugesund Kunstforening, 1940
 • Stavanger Kunstforening, 1960
 • Gall. BKF, Stavanger, 1960

Portretter

 • Selvportrett (blyant) gjengitt i Stavanger Aftenblad 23.3.1939

Litteratur

 • Katalog Stavanger Kunstforening, 1925
 • Stavanger Aftenblad, 02.03.1934
 • Ålesund, 14.04.1934
 • Hals, H. Ii, i 1ste Mai, 05.12.1934
 • Stavangeren, 18.12.1934
 • Stabell, W, i Bergens Aftenblad, 29.01.1937, (ill.)
 • Bergens Aftenblad, 30.12.1938
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 29.01.1937
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 03.01.1939
 • Stabell, W, i Bergens Aftenblad, 06.01.1939
 • Stavangeren, 25.03.1939
 • Hals, H. Ii, i 1ste Mai, 01.04.1939
 • Bergersen, K., i Stavanger Aftenblad, 01.04.1939
 • Stavangeren, 01.04.1939
 • 1ste Mai, 25.03.1939, (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 81
 • Stavanger Aftenblad, 22.06.1977, (ill.)

Faktaboks

Jon Lea