L.s formspråk har alltid vært naturalistisk, men med særlig vekt på det stiliserte og dekorative. Hans tidlige arbeider bærer preg av søken etter en personlig uttrykksform. Uvørenhet og dristighet i valg av teknikker og virkemidler særpreget bildene i 1930 og -40-årene. Han skiftet lett teknikk og uttrykksmåte og benyttet ofte ulike formspråk i ett og samme bilde. Etter hvert fant L. fram til et mer personlig og selvstendig formspråk. L. maler landskaps- og genrebilder samt motiver hentet fra Bibelen og eventyr. Motiver er også hentet fra havnemiljøet og arbeidslivet i Stavanger. L. har arbeidet som fargemester i sin fars kjemiske renseri og fargeri i Stavanger, og hans kunstneriske virksomhet har vært av beskjedent omfang etter 1943 da han hadde sin siste separatutstilling.