Faktaboks

Otto Sverdrup
Sverdrup, Otto Neumann
Født
17. oktober 1897, Kra.
Død
17. juni 1978, Oslo

Etter sine studier i Paris under Othon Friesz og André Lhote 1921–24, debuterte S. med separatutstilling i Kunstnerforbundet 1924. Han viste en rekke naturalistisk malte landskaper fra Sør-Frankrike, gjengitt med robuste penselstrøk uten vekt på detaljer. Innflytelsen fra Friesz med sine burleske farger og linjeføring og fra Lhotes geometriserende komposisjonsskjemaer var imidlertid liten. I 1928 stilte S. ut i Kunstnerforbundet i en gruppe som kritikerne oppfattet som nyromantikere i klar opposisjon til Matisse-elevene. S. viste for det meste landskaper fra norsk skogs- og høyfjellsnatur i en tung jordfargeskala. Fra nå av hentet han mange motiver fra fjellområdene mellom Hallingdal og Valdres, hvor faren hadde en hytte som S. overtok. Ofte lot S. også figurscener inngå i sine landskapsmotiver, som i Jeger med hund og Fiskere på stranden (begge 1934). Figurene er gjengitt stilisert, nærmest kantet, med vekt på fargekontraster og rytmisk spill mellom formelementene heller enn på bevegelse. I maleriet Rytter (1935, NG) er dette med på å understreke samhørigheten mellom hesten og dens omgivelser, sammen med de dominerende brune og gule fargene. Sammenlignet med hesten er rytteren liten og passiv, og har en underordnet rolle i bildet til tross for tittelen. Formelt viste S. en viss tilknytning til Axel Revolds og André Lhotes konstruktivisme, slik at billedelementene tilnærmet kan oppfattes som polygoner, kjegler og sylindre, men likevel ikke mer enn at det naturalistiske innslaget dominerer. Hestemotivene opptar en stor del av S.' produksjon sammen med landskapene, ofte kombinert som i det store maleriet Hester på fjellet (begynnelsen av 30-årene), eller mer rendyrket i en rekke motiver fra veddeløpsbaner, som Starten (1936). Fra 1950-årene forenklet S. ytterligere sitt formspråk, og forlot de tidligere dominerende jordfargene til fordel for abstrahert fargebruk. Motivisk stod landskapene fremdeles sentralt, men nå omfattet disse også bymotiver Gatehjørne II, 1964, NG). I disse dekorative, strengt forenklede bildene står kraftige og lysende primærfarger klangfullt mot hverandre.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Otto Neumann Knoph Sverdrup, polarforsker (1854 - 1930)
 • Gretha Andrea Engelschiøn (1866 - 1937)

Gift med

 • 1954 med Eli Mæland (f. 1908)

Utdannelse

 • SHKS under Eivind Nielsen
 • Kunstak. under Axel Revold
 • Elev av Othon Friesz og André Lhote, Paris 1921–24

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestip. 1929, -30
 • Stip. fra Fondet for svensk-norsk samarbeid 1951
 • Stip. fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1953
 • Bloms stip. 1954
 • Schäffers leg.
 • Studieopphold i Paris 1921–24, 1926–27, -35
 • Italia 1928

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG
 • RG
 • OKK
 • Norges Bank

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1926-1930
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1947-1954
 • Høstutstillingen, 1956-1959
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1969-1970
 • Høstutstillingen, 1972
 • Nowegian Art, London, 1928
 • Landsutst., Trondh., 1930
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Retr.utst., 1940
 • Norsk Nutidskonst, Sthm., 1951

Litteratur

 • T.Tegn, 20.11.1924
 • i Dagbl., 22.11.1924
 • i T.Tegn, 22.11.1924
 • Aftenp., 03.04.1933, (ill.)
 • i Morgenbl., 06.04.1933
 • i Dagbl., 07.04.1933
 • i Morgenp., 10.04.1933, (ill.)
 • Adr., 04.10.1943
 • Adr., 08.10.1943
 • i Dagsp., 13.10.1943
 • i Fremtiden, 14.02.1949
 • Morgenbl., 01.05.1955, (ill.)
 • i Aftenp., 21.09.1955
 • Dagbl., 21.09.1955
 • Morgenavisen, 15.03.1958
 • Morgenavisen, 21.03.1958
 • Dagen, 21.03.1958
 • Aftenp., 17.10.1958
 • i VG, 08.06.1966
 • i Morgenp., 08.06.1966
 • Dagbl., 14.06.1966
 • i Aftenp., 24.03.1975
 • i Vårt Land, 05.04.1975
 • i Aftenp., 21.06.1978

Faktaboks

Otto Sverdrup