Etter sine studier i Paris under Othon Friesz og André Lhote 1921–24, debuterte S. med separatutstilling i Kunstnerforbundet 1924. Han viste en rekke naturalistisk malte landskaper fra Sør-Frankrike, gjengitt med robuste penselstrøk uten vekt på detaljer. Innflytelsen fra Friesz med sine burleske farger og linjeføring og fra Lhotes geometriserende komposisjonsskjemaer var imidlertid liten. I 1928 stilte S. ut i Kunstnerforbundet i en gruppe som kritikerne oppfattet som nyromantikere i klar opposisjon til Matisse-elevene. S. viste for det meste landskaper fra norsk skogs- og høyfjellsnatur i en tung jordfargeskala. Fra nå av hentet han mange motiver fra fjellområdene mellom Hallingdal og Valdres, hvor faren hadde en hytte som S. overtok. Ofte lot S. også figurscener inngå i sine landskapsmotiver, som i Jeger med hund og Fiskere på stranden (begge 1934). Figurene er gjengitt stilisert, nærmest kantet, med vekt på fargekontraster og rytmisk spill mellom formelementene heller enn på bevegelse. I maleriet Rytter (1935, NG) er dette med på å understreke samhørigheten mellom hesten og dens omgivelser, sammen med de dominerende brune og gule fargene. Sammenlignet med hesten er rytteren liten og passiv, og har en underordnet rolle i bildet til tross for tittelen. Formelt viste S. en viss tilknytning til Axel Revolds og André Lhotes konstruktivisme, slik at billedelementene tilnærmet kan oppfattes som polygoner, kjegler og sylindre, men likevel ikke mer enn at det naturalistiske innslaget dominerer. Hestemotivene opptar en stor del av S.' produksjon sammen med landskapene, ofte kombinert som i det store maleriet Hester på fjellet (begynnelsen av 30-årene), eller mer rendyrket i en rekke motiver fra veddeløpsbaner, som Starten (1936). Fra 1950-årene forenklet S. ytterligere sitt formspråk, og forlot de tidligere dominerende jordfargene til fordel for abstrahert fargebruk. Motivisk stod landskapene fremdeles sentralt, men nå omfattet disse også bymotiver Gatehjørne II, 1964, NG). I disse dekorative, strengt forenklede bildene står kraftige og lysende primærfarger klangfullt mot hverandre.