S. debuterte som grafiker i 1965 og har benyttet seg av de fleste grafiske teknikker, etsning, linosnitt, seriegrafi, xylografi og plexiglass-bilder. S.' formspråk alternerer mellom nonfigurativt, sterkt abstrahert og stilisert. Hans nonfigurative seriegrafier er geometriske komposisjoner i sterke, klare farger. Med titler som f.eks. Louis Armstrong in memoriam gir de assosiasjoner til musikk og bygger formalt på musikkens grunnelementer som klangfarge, harmoni/disharmoni og rytme. S.' figurative arbeider i sort-hvitt gir spillerom for hans samfunnsengasjement med motiver fra brudd på menneskerettighetene og kamp mot vold, som f.eks. Statsmannskunst I-V. Hans budskap visualiseres gjennom enkle, men uttrykksfulle virkemidler. Hode med bind for øynene gjentatt i forskjellige varianter kan tolkes som både det forblindede maktmennesket og offeret. S. lager også pasteller som f.eks. Portugisiske minner VIII (1984).