G. var berre 32 år gammal då han emigrerte til USA. Difor er det få arbeid att etter han, men dei som finst vitnar om evner langt ut over det vanlege i bygdekunsten. Han prøvde tydelegvis å gå sine eigne vegar, sjølv om ein merkar ein viss påverknad frå læremeisteren Torstein Sand. Det er i mindre format han viser sitt beste: Bollar og øltrøyser er kvar på sitt vis interessante arbeid med rik variasjon i mønster og koloritt. Fargeklangen er oftast frisk og munter med små innslag av bladgull. Elles har kvar ting sin eigen, individuelle karakter.