Faktaboks

Ananias Peder Monsen Falck
Født
1802, antagelig i Finnkroken ved Tromsø

F. er kjent som byggmester for en rekke av Tromsøs trehus i empirestil. Pga. sin utdannelse i Bergen og fordi håndverkermiljøet i Tromsø stort sett hadde bakgrunn i Trondheim, er han regnet som opphavsmann til det tydelige bergenske preget i en del av bebyggelsen fra 1830- og -40-årene. Et godt eks. er det nåværende Folkets hus, Storgt. 95, oppført 1837. De doriske portalene er et karakteristisk trekk ved den bergenske innflytelsen.

Utdannelse

  • Håndverkerlære hos snekker Armauer i Bergen

Litteratur

  • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring årbok, 1932, s. 154
  • Ytreberg, N. A., Det gamle Tromsø, Oslo, 1936, s. 181–82
  • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1946, bd. 1 s. 348

Faktaboks

Ananias Peder Monsen Falck