F. er kjent som byggmester for en rekke av Tromsøs trehus i empirestil. Pga. sin utdannelse i Bergen og fordi håndverkermiljøet i Tromsø stort sett hadde bakgrunn i Trondheim, er han regnet som opphavsmann til det tydelige bergenske preget i en del av bebyggelsen fra 1830- og -40-årene. Et godt eks. er det nåværende Folkets hus, Storgt. 95, oppført 1837. De doriske portalene er et karakteristisk trekk ved den bergenske innflytelsen.