Faktaboks

Niels August Torp
Født
8. mars 1940, Oslo

T. var ansatt hos sin far Ernst T. og onkelen Leif T., arkitektene T. & T. Han var leder av firmaet fra 1975 og endret fra 1984 navnet til Niels A. T. A/S arkitekter MNAL. Fra T. overtok som leder har han markert seg som en selvstendig og dyktig formgiver. Hans bygg preges av firmaets tradisjonelle materialkunnskap, samtidig innarbeides nye krav til levemåte og de rammer en tiltatt urbanisering setter. Et eksempel er boliggruppen Giskehagen, Oslo (fullført 1984), der kravene til komfortable boliger, gjennomført planlegging og formgivning tilpasses dagens minskede tomtestørrelse og utformes som en ledig trehusklynge. T.s kontorbygg preges av den samme ledighet i løsningen av kompliserte anlegg. I konkurransen om nytt administrasjonsbygg for SAS i Stockholm har T. vunnet 1. premie. Kontorfløyer i varierende form og størrelse grupperes etter terrenget, samtidig som det defineres et felles, overdekket areale som samler anlegget til et hele.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1963 med Bente Poulsson

Utdannelse

 • Examen artium 1958, reallinjen 1960
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen eksamen 1964

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1964
 • Studieopphold i Roma 1959–60 og -67
 • Helsinki 1964–65
 • studiereiser til Frankrike 1976, -79 og -82
 • England 1983

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1965
 • medlem Norske Arkitekters Landsforbunds komité for etikk og tvister 1978–83

Priser, premier og utmerkelser

 • Oslo bys kunstnerpris 1984; Europa Nostra pris for gjenreisningen av Militærhospitalet, Oslo
 • Sundts premie for Giskehagen, Oslo. Se også Ernst Torp

Utførte arbeider

 • Arkitektene MNAL T. & T. etter 1975, fra 1984 Niels A. T. A/S arkitekter MNAL:
 • Boliger: Gårdstunet boliggruppe, Fjordvn., Bærum (1979)
 • Giskehagen boliggruppe, Giskehagen, Oslo (1983)
 • "Fremtidens bolig", enebolig reist til utst. Bygg for fremtiden, Grovikheia, Kristiansand (1984)
 • Kontorbygg: Zeta Maskin A/S, Nedre Skøyen vei 24, Oslo (1982)
 • Noiseless, Hallagerbakken 10, Holmlia, Oslo (1983), Norsk Data, Olaf Helsets vei 5, Oslo (1982–85), Norsk Data, Newbury, England (1985)
 • Fellesdata A/S, Nedre Skøyen vei 26 (1984)
 • R.S. Platou A/S, Fjordveien 1, Bærum (1984), innredning Finsk Interiørsenter, Prinsessealléen 22, Oslo (1984). Se også Ernst Torp
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie Rossabø kirke, Haugesund (1966) sammen med Turid Haaland
 • 3. premie Ibsenhuset, Skien (1967)
 • Innkjøp Norges Bank, Tromsø (1967) sammen med Jens Gram
 • Politihuset i Oslo, medarbeider ved 1. premie til arkitektene Telje-Torp-Aasen (1968)
 • Innkjøp Sandefjord rådhus (1969)
 • 3. premie Fron rådhus, Vinstra (1971) sammen med Turid Haaland
 • Hedrende omtale administrasjonsbygg for Grimstad kommune (1975)
 • 2. premie fylkeshus i Vadsø (1983)
 • 1. premie administrasjonsbygg for SAS, Stockholm

Litteratur

 • 10 år norsk arkitektur, 1978, s. 50 (ill.)
 • Oslo. En arkitekturguide, 1984, register s. 233
 • Arkitektnytt, 1981, s. 453
 • Arkitektnytt, 1983, s. 225
 • Arkitektnytt, 1985, s. 41, 43 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 222–23 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 48–51 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 294–97 (ill.)
 • Byggekunst, 1984, s. 54–57, 73, 99–103 (ill.)
 • Frames, 1984, nr. 4, s. 63 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1966, nr. 119 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1967, nr. 138 (ill.), nr. 139 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 146 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1970, nr. 164 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1971, nr. 177 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1975, nr. 197 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren

Faktaboks

Niels August Torp