T. var ansatt hos sin far Ernst T. og onkelen Leif T., arkitektene T. & T. Han var leder av firmaet fra 1975 og endret fra 1984 navnet til Niels A. T. A/S arkitekter MNAL. Fra T. overtok som leder har han markert seg som en selvstendig og dyktig formgiver. Hans bygg preges av firmaets tradisjonelle materialkunnskap, samtidig innarbeides nye krav til levemåte og de rammer en tiltatt urbanisering setter. Et eksempel er boliggruppen Giskehagen, Oslo (fullført 1984), der kravene til komfortable boliger, gjennomført planlegging og formgivning tilpasses dagens minskede tomtestørrelse og utformes som en ledig trehusklynge. T.s kontorbygg preges av den samme ledighet i løsningen av kompliserte anlegg. I konkurransen om nytt administrasjonsbygg for SAS i Stockholm har T. vunnet 1. premie. Kontorfløyer i varierende form og størrelse grupperes etter terrenget, samtidig som det defineres et felles, overdekket areale som samler anlegget til et hele.