Faktaboks

Hanna Jessen
Jessen, Hanna Fredrikke
Født
29. juni 1907, Kristiania
Død
11. oktober 1973, Oslo

J. uttrykte seg gjennom hele sitt kunstneriske virke i en litt tung, naturalistisk stil. Hennes kvinneakter i bronse kan ofte virke noe anonyme og spenningsløse. Mer karakter har hennes kvinnehoder i stein, der et visst tilløp til stilisering gir skulpturen tyngde og fasthet. Alt i 1934, med Helene, kom dette klart til uttrykk, og siden fulgte hun den samme linjen i den karakterfulle bysten av sangerinnen Gudrun Grave Nordlund (1956) og i det avklarete kvinnehodet hun viste på Høstutstillingen i 1959. I Urkvinnen (1956) gikk hun videre i sin stilisering og lot blokkformen tre enda tydeligere fram. Alle disse arbeidene er utført i kleber, den steinsort J. brukte mest. Hun hugde for øvrig alle sine skulpturer selv. Etter krigen utførte J. flere krigsminnesmerker, de fleste i bautaform, i granitt med hugde relieff eller med innfelt bronserelieff. Hun har også utarbeidet modeller til gravmonumenter. J. malte i en periode i 1930-årene, mest akvareller. I begynnelsen av 1950-årene arbeidet hun med silketrykk, og hun har også laget tresnitt og linoleumssnitt.

J. virket i en årrekke som pedagog, først ved å motta privatelever, siden som overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har også utgitt en lærebok i modellering.

Familierelasjoner

Datter av

 • Christian Jessen, ingeniør
 • Olga Corneliussen

Gift med

 • Oscar Bjærke

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1921–23
 • Hochschule für bildende Künste 1923–25
 • studier hos Émile-Antoine Bourdelle og Ossip Zadkine i Paris 1926–27
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Torbjørn Alvsåker 1927–30
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1930–34

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1933
 • Conrad Mohrs legat 1935
 • Houens fond 1940
 • Statens Kunstfond 1946, -54, -55, -58
 • Henrichsens legat 1949
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1952
 • Blom-stipend 1952
 • Statens kunstnerstipend 1957, -59
 • Studiereise til Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia og England 1935–36

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1961–1973
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1934
 • Bildende kunstnerinners forbund
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Varamann til tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo 1952–54 og 1967–1973
 • jurymedlem i konkurranse om Bjørnson-monument i Molde 1955

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert i konkurranse om Johanne Dybwad-monument, Oslo 1955

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Minnesmerke over falne, Standard Telefon- og Kabelfabrik, Oslo (granitt/bronse, 1946)
 • Nyborg kirke, Åsane (granitt, 1947)
 • Norske Studenters Roklubb, Bygdøy, Oslo (bronserelieff, 1947)
 • Namsos kirke (granitt, 1948)
 • Liv, Herregårdsparken, Larvik (bronse, 1949)
 • Altertavlefigurer, Kjøllefjord kirke (skåret i tre av kunstneren, 1951)
 • Fløytespilleren (bronse, 1950, ett eksemplar oppstilt i Askim Folkepark 1952, ett i Haugesund 1954)
 • Piken med fuglen, Schous plass, Oslo (bronse, 1954)
 • Ung pike, Parkteatret kino, Moss (bronse, oppstilt 1957)
 • Urkvinnen, Veitvet, Oslo (kleberstein, 1956)
 • Barn som lærer å gå, gårdsplass, sosialadministrasjonens kontorer i Akersgt. 55, Oslo (bronse, 1959)
 • Dr. Hans Teilmann Hansteen, Herregårdsparken, Larvik, (bronsebyste, 1963)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Utstillinger

Gruppeutstillinger

 • Skulpturutst., Oslo Kunstforening, 1930
 • Silketrykk, Unge Kunstneres Samfunn, 1951
 • Silketrykk, Haugesunds Kunstforening, 1952
 • Silketrykk, Stavanger Kunstforening, 1953
 • Silketrykk, Bergens Kunstforening, 1953
 • Silketrykk, Trondheim Kunstforening, 1953
 • Silketrykk, Drammens Kunstforening, 1954

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1932-1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1938
 • Høstutstillingen, Oslo, 1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948
 • Høstutstillingen, Oslo, 1950
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954
 • Høstutstillingen, Oslo, 1956-1959
 • Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Norsk skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Unge Kunstneres Samfunn-utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Bildende Kunstnerinner, Oslo Kunstforening, 1938
 • Internasjonal utst. av kvinnelige kunstnere, Riverside Museum, New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Yngre norsk skulptur, Kunstnernes Hus, Oslo, 1941
 • Skulpturutst., Oslo Kunstforening, 1942
 • Oslo Kunstforening vandreutst., 1946
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1946-1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • 15 norske billedhuggere, Haugesund Kunstforening, 1947
 • 15 norske billedhuggere, Bergens Kunstforening, 1947
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, København, 1949
 • Skulpturutstillingen 1950, Kunstnernes Hus, Oslo
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1950
 • Ung norsk konst, vandreutst. Sverige, 1950-1951
 • Statens vandreutst. av nyere norsk billedhuggerkunst, 1951
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn vandreutst. av skulptur, 1954-1955
 • Jub.utst. II, Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Jub.utst., Oslo Kunstforening, 1961
 • Vår skulptur i dag, Norsk Billedhuggerforening jub.utst. Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Norske grafikeres jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Norsk Billedhuggerforening jub.utst., Gall. F 15, Moss, 1972

Portretter

 • Selvportrett (penn) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 117 og i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1956, s. 127

Eget forfatterskap

 • Modellering som hobby, Oslo, 1960, (ill., bl.a. med enkelte av J.s arbeider)

Litteratur

 • Durban, A., Norsk skulptur gjennom hundre år, Oslo, 1942, s. 110, 116
 • Østby, L., i Norges kunst, Oslo, 1942, s. 383
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 117 (ill.)
 • Unge Kunstneres Samfund 1921–1946. Jubileumsutstilling, Oslo, 1946, s. 27, 34 (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Norske Studenters Roklubb, årbok 1947, Oslo, 1947, s. 81 (ill.)
 • Kunsten idag, 1948, hefte 3, s. 58 (ill.)
 • Statens Kunstutstilling, Oslo, 1948, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Statens Kunstutstilling, Oslo, 1952, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Statens Kunstutstilling, Oslo, 1956, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Statens Kunstutstilling, Oslo, 1959, (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Moen, A., i Ord och Bild, Stockholm, 1952, s. 16
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 432
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 127 (selvportr.), 133 (ill.)
 • Monumenter og prydskulptur i Oslo, 1956, s. 20, 21 (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Park og skulptur. En billedbok for Haugesund, Haugesund, 1956, [upag.] (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 174–175 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 274
 • Thorsen, M., I strid og arbeid gjennom 50 år, Oslo, 1969, s. 135 (ill.), , utg. av bedriftsklubben ved Standard Telefon og Kabelfabrik
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 24, 67
 • Skulptur i Moss, Moss, 1970, [upag.] (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–1967, Oslo, 1971, s. 93, 211
 • Åsane bygdebok, Bergen, 1975, s. 434, 435 (ill.)
 • Kjøllefjord kirke 1738–1976, Kjøllefjord, 1977, s. 139–143 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 6, s. 496–497 (ill.)
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 194 (ill.), 225, 227
 • Fjell, R., i Dagbl., 08.02.1934, (intervju) (ill.)
 • Gauguin, P., i Dagbl., 09.02.1934
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.02.1934
 • Aftenposten, 01.02.1935, (ill.)
 • Østlandspalte, 10.11.1949
 • Nybrott, 17.11.1949, (ill.)
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 24.11.1951
 • Haugesund Dagbl., 13.09.1952
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 26.10.1953
 • Haugesunds Avis, 22.05.1954, (ill.)
 • Dagbl., 08.09.1956, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.11.1958, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbl., 08.11.1960
 • Dagbl., 07.05.1963
 • Nybrott, 20.05.1963, (ill.)
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv