Faktaboks

Finn Faaborg
Faaborg, Finn Ragnvald
Født
3. august 1902, Oslo
Død
15. desember 1995, Oslo

F.s første arbeider var romantiske, litt dystre telemarksskildringer. I løpet av 1930-årene utviklet han et personlig formspråk med intensivert uttrykk. Sterke personlige opplevelser og erfaringer, samt et velformulert sosialt syn dannet grunnlaget for hans arbeider. Hovedmotivet er hjelpeløse mennesker i en nådeløs verden. F.s store komposisjoner fra slutten av 1930-årene, Syersken (1937, Nasjonalgalleriet), Blindeskolen (1937, Fredricia kommune, Danmark), Sykeværelset (1938) og Blomsterbukett (1939, Nasjonalgalleriet), skildrer alle ett eller flere mennesker i interiører. Formspråket er sterkt forenklet.

Det forekommer ingen individualisering av personene i bildene, og bevegelsene er frosset fast. Alle detaljer som ikke er uttrykksbærende er tatt vekk. Bildenes uttrykk ligger i figurenes størrelse og plassering, deres forhold til hverandre og det omliggende rom, i de store ensfargede fargeflatene og i den stemningsbærende fargebruken.

Innholdet og stemningen i F.s arbeider fra slutten av 1940-årene er nær beslektet med hans tidligere arbeider, men form og farge ble ytterligere forenklet og ensomheten og hjelpeløsheten skildret enda sterkere i arbeider som Blind mann fra 1946 og Mor og datter fra 1948.

I 1949 laget F. malerier med motiver fra krigens tilfluktsrom, som gjenspeiler angst, redsel og fortvilet hjelpeløshet. Nasjonalgalleriets Tragedie II, Hellas (1954) er en av F.s sterke reaksjoner på hendelser i tiden. Billedsymbolikken er krassere og fargene enda mer uttrykksbærende enn i tidligere arbeider. Madonnamaleren og Skyggen, begge fra 1950, tilhører en mer idébetont motivkrets.

Gjennom sine komposisjoner med få figurer i rom eller landskap har F. søkt å finne det klareste og enkleste kunstneriske uttrykk for sine opplevelser. Hans hovedmotiv har vært mennesket som sosialt individ i den aktuelle virkelighet. Ved siden av denne motivkretsen har landskapsskildringen inntatt en betydelig plass. Han har hentet sine motiver fra Nordfjord, Namdalen, Røros og Bornholm. Karakteristisk er de store samlende fargeflater i rene, sterke farger. Særlig i Bornholmbildene er stoff og strøk behandlet friere og mykere enn i andre arbeider. Ved sin sterke forenkling av billedelementene har F. funnet uttrykk for dette landskaps ro og harmoni.

Ved siden av sin kunstneriske virksomhet har F. gjennom sin årelange lærergjerning ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole ytet en betydelig pedagogisk innsats.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Valdemar Faaborg
 • Jenny Hansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1925
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1927–29, under Axel Revold 1933–34

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Ib Schlyters legat 1937
 • Henrichsens legat 1945
 • Namdalstipend 1948
 • Studiereiser til USA 1931
 • Frankrike 1937–38
 • Sovjetunionen og Italia 1952
 • Romania 1953
 • Kina 1954

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fra 1938, overlærer 1946–72. Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • æresmedlem Unge Kunstneres Samfund, formann
 • medlem av Juryen for Offisielle Kunstutstillinger 1949–52
 • medlem av åndsverklovkomiteen
 • styremedlem Landslaget Kunst i Skolen
 • formann i Bildende Kunstneres Styres hjelpefond (3%fondet)
 • Bildende Kunstneres Styres representant på UNESCOs internasjonale kunstnerkongress i Venezia 1952
 • varamann for Nasjonalgalleriets innkjøpskomité 1949–52

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjon til Kristiansund bibliotek (barneavd.) sammen med Olav Mosebekk
 • Nasjonalgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Riksgalleriet
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Moss Faste Galleri
 • Trøndelag kunstgalleri
 • Namsos Kunstforening Faste Galleri
 • Utenriksdepartementet
 • Gävle Museum, Sverige
 • Fredricia kommunes kunstsamling, Danmark

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1934-1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1946
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1948
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1949
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1955
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1959
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1962
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1965
 • Vestlandsutstillingen, 1958
 • Den Nordiske Kunstutstilling, Göteborg, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1945
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Oslo og København, 1946
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Stockholm, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Exposição de Peintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Efteraarsudst., København, 1956
 • Norsk nutidskonst, Sverige, 1958
 • Unge Kunstneres Samfund, 1961
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1961
 • Hässelby Slott, Stockholm, 1964-1965
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970

Separatutstillinger

 • Gall. Per, Oslo, 1950
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1950
 • Trondheim Kunstforening, 1958
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977

Litteratur

 • Bonytt, 1942, s. 185, 187–89
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 63
 • Revold, R., Gran, H., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 73 og 90 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 28
 • Kunsten idag, Oslo, 1947, hefte 2, s. 62 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1948, hefte 7, s. 60 (ill.)
 • Kunsten idag, Oslo, 1949, hefte 11, s. 51 (ill.)
 • Verdens Gang, 22.10.1949
 • Friheten, 16.09.1950
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 18.09.1950
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 19.09.1950
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.09.1950
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 22.09.1950
 • Smith, V., i Vårt Land, 22.09.1950
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 25.09.1950
 • Friheten, 27.09.1950
 • Revold, R., Finn Faaborg, Kunst og Kultur, 1951, s. 89–96 (ill.)
 • Lofotposten, 29.03.1952
 • Nordlandsposten, 29.03.1952
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 261 - 63 (ill.)
 • Askeland, J., Finn Faaborg, Kunsten idag, 1955, hefte 33, s. 4–25 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 71
 • Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 67 og 68
 • K. i dag, 1963, hefte 63, s. 25
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 194
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 82 og 198
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 213 og 214 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 174
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 02.07.1977
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 21.07.1977
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 4, s. 717

Faktaboks

Finn Faaborg