En vesentlig motivkrets for B. har vært Nord-Norge med sjø og fiske, skip ved kaia og sindige karer i arbeid og hvile. Interessen for matematikk og geometri, Giotto og innflytelse bl.a. fra meksikaneren Diego Rivera har hatt betydning for hans bevisste kubistiske billedbygging. Bildene mister dermed ikke funksjonen som realistisk beretning, men de tunge, massive formene og dempede farger forsterker inntrykket av melankoli og uavvendelighet. I 1970-årene la B. gjerne fargene på i streker eller punkter og oppnådde en rasterlignende virkning.