Siden B. slo seg ned i Norge har hun deltatt på en rekke utstillinger. Hun har hatt eget verksted fra 1946, først i Oslo, deretter i Trondheim og Bergen. Hennes produksjon spenner fra bruksgjenstander i keramikk til større dekorative arbeider. Hun fikk gullmedalje på Triennalen i Milano 1954 sammen med Runar B. for et kabaretsett i keramikk og tre. På utstillingen Billedkunsten i Bergen, Bergen Kunstforening 1970, deltok B. med flere store relieffer i steingods. Hun arbeidet her i et nonfigurativt formspråk. Arbeidene hadde et grovt og rustikt preg, men var behersket av vilje til orden og fasthet i komposisjonen.