Liv og virksomhet

G. begynte tidlig å male på egen hånd, fortrinnsvis kopier av kjente kunstnere. Han stilte ut Musikelever af Jægerkorpset som øver sig, i Kristiania Kunstforening 1874 og 2 bilder malt i Paris i 1875 (Interiør med Dame) i Bergens Kunstforening, men andre gjøremål hindret ham i videre kunstnerisk virksomhet.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Jens Gran, konsul, grosserer
  • Johanne Margrethe Knagenhjelm

Utdannelse

Juridisk embetseksamen 1851; elev av August Malmstrøm, Stockholm 1872; Knud Bergsliens malerskole 1872; Den kgl. Tegneskole aftenskole 1872–74; elev av Salmson i Paris 1875.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Kort opphold i Stockholm 1872, kort opphold i Paris våren 1875.

Stillinger, medlemskap og verv

Kammerherre fra 1864.

Priser, premier og utmerkelser

R. St. Olavs Orden i 1885.

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Kristiania Kunstforening, 1874
  • Bergens Kunstforening, 1875

Litteratur

  • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 100
  • Den kongelige norsk St. Olavs orden 1847–1947, Oslo, 1947, s. 224