L. debuterte på Høstutstillingen i 1924. Fra 1938 var han bosatt i Holdhus i Hålandsdalen. Han malte stort sett landskapsbilder, men arbeidet også med grafikk og tegning og malte bl.a. flere lagsfaner. L. har hatt flere dekorasjonsoppgaver på Voss.