Menneskene og deres livssituasjon står sentralt i F.s bilder. Særlig er hun opptatt av barnas verden. Motivene henter hun gjerne fra sine reiser; ikke minst har hun vakt oppmerksomhet med sine skildringer av hverdagslivet i dagens Kina. F. arbeider i et lett stilisert figurativt formspråk preget av hennes mangeårige virke som barnebokillustratør.