Faktaboks

Christen Staphensen Bang
Født
1584, ant. i Aalborg
Død
7. juli 1678, Christiania

Baccalaureus ved universitetet i København 1612. To år senere ble han i Hallvardskirken i Oslo ordinert til kapellan i Solum. 1621 ble han sogneprest i Romedal, hvor han virket til 1655, da han ble permittert og noe senere flyttet til Christiania. Endelig avskjed fikk han i 1665. B. var en meget produktiv forfatter av teologiske skrifter, sannsynligvis den mest produktive skribent i Norge på 1600-tallet. Han var også den drivende kraft når det gjaldt å få i gang boktrykking i Christiania. Hans innsats som billedkunstner var atskillig mer beskjeden. Han syslet litt med kobberstikk og maleri, men det er lite vi i dag kjenner til denne delen av hans virksomhet. Tittelbladet i Postilla Catechetica er et kobberstikk med portretter av Luther, Frederik 3 og forfatteren, og antagelig er det B. selv som har stukket dette. I 1636 lot B. reise et epitafium over seg og sin familie i Romedal kirke. Det består av et malt portrett av ham og hans frue omgitt av en stor utskåret ramme med figurfremstillinger og malerier. Portrettbildet kan han ha malt selv, det er svært dilettantisk og klosset utført, hardt i fargene, men ikke så dårlig med hensyn til karakterisering. Hvis dette bildet er malt av B., er det et av de første norske selvportretter. Rammen er antagelig skåret av Johan Reinholt. Motivene som er skåret i denne består av tre billedserier, til venstre scener fra Det gamle testamente, til høyre evangelistene, Paulus og visstnok Luther eller en luthersk prest, og over disse en frise med bilder fra Jesu liv. Det hele krones av Salvator Mundi. I gavlfeltet er malt nådestolen. Bildenes innbyrdes plassering tyder på en bevisst teologisk betinget komposisjon, og sannsynligvis har B. selv vært ikonografisk rådgiver for epitafiet. Vi vet fra B.s skrifter at han fant det, så vidt sent som dette, nødvendig å levere et varmt forsvar for bruk av bilder i kirkene. B. var ikke bare en billedvennlig prelat, men også en bevisst ikonograf.

Familierelasjoner

Gift med

 • Rebekka Davisdatter Friedlieb
 • 1662 med Helene Hansdotter

Illustrasjonsarbeider

 • Tittelblad i Postilla Catechetica

Litteratur

 • Fett, H., Norges kirker i det sekstende og syttende aarhundrede, (Kristiania, 1911, register s. 1
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 367
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register, s. 673
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, register s. 338
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 177
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd. 2, register s. 259
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 277
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Oslo, 1963, register s. 294