Faktaboks

Annar Aune
Født
21. august 1880, Trondheim
Død
8. juli 1949, Trondheim

Vase, 1914. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Vaser, 1914. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Vase, 1914. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Sine grunnleggende ferdigheter som keramiker fikk A. hos I.O. Krogstad i Trondheim. Under sitt opphold i Danmark arbeidet A. hos keramikeren Hermann A. Kähler i Næstved på Sjælland. Dette oppholdet fikk avgjørende betydning for hans produksjon. Samtidig lærte han å modellere hos billedhuggerne Berent A. Ludvigsen og Peter Wessel Fyhn. Han arbeidet også som modellør hos billedhugger Hans Lamberg-Petersen i København. I 1905 besøkte A. professor Hermann Segers Laboratorium für Tonindustrie i Berlin. I 1906 overtok han I.O. Krogstads pottemakerverksted i Trondheim (grunnlagt 1846 av Andreas Lund). Nytt anlegg stod ferdig på Hospitalsløkkene i Trondheim i 1912. Århundreskiftets keramiske stilidealer hadde A. lært å kjenne under sitt fireårige utenlandsopphold. Hans leirgodsproduksjon fra tiden etter hjemkomsten i 1906 røper hans oppfattelse av keramikken som en glasurkunst, hvor formen i første rekke tjener til å fremheve flyte- og lusterglasurenes skiftende fargenyanser. Hans beherskelse av de keramiske virkemidler vitner om en dyktig tekniker. Produksjonen spenner fra enkle, tradisjonelle bruksformer til unike prydgjenstander. Særlig i tidsrommet 1910–1920 ble hans forholdsvis linjerene og formfaste gjenstander verdsatt av både kritikerne og publikum. Tradisjonene fra den såkalte trønderkeramikken gjorde seg stadig mer gjeldende fra 1920 og i tiden fremover. Disse tradisjonene føres videre av A.s sønn, keramikeren Erling A., som har overtatt og fortsatt leder driften av farens verksted.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Wilhelmine Elise Lund (1853 - 1916)
 • Oluf Martin Aune, musikksersjant (1850 - 1931)

Gift med

 • Randi Langlo (1892 - 1960)
 • 1918 med Antonie Høvåg

Utdannelse

 • Fire år i pottemakerlære hos I.O. Krogstad i Trondheim fra 1896
 • Elev hos billedhuggerne Berent A. Ludvigsen
 • Peter Wessel Fyhn i København 1902–05

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Gregus Jakobsens legat to ganger (1. gang i 1902)
 • Statens håndverkerstipend 1903
 • Den grevelige Hielmstierne-Rosencrones Stiftelse i 1905
 • Studieopphold i København 1902–05
 • En lengre studiereise til Berlin, Dresden, München, Praha og Wien 1905

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje på Landsutst. i Bergen 1910, Jub.-utst. 1914 og på Landsutst., Trondheim 1930
 • belønningsmedalje til Minde om Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskab (ant. 1930)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • OK
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Landsutst., Bergen, 1910
 • Jub.-utst., 1914
 • Foreningen Brukskunst, 1918
 • Foreningen Brukskunsts utst. av moderne norsk glass og keramikk, OK, 1927
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Trondheim

Separatutstillinger

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1908

Litteratur

 • Bøgh, J., Moderne keramik, K. og K., 1911-1912, s. 90–91
 • Nidaros, 04.08.1914
 • Aars, H., Brukskunst, Byggekunst, 1919-1920, s. 8–9
 • Dagsposten, 01.12.1921
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1923, bd. 1, s. 328
 • Aftenposten, 15.01.1938