Sine grunnleggende ferdigheter som keramiker fikk A. hos I.O. Krogstad i Trondheim. Under sitt opphold i Danmark arbeidet A. hos keramikeren Hermann A. Kähler i Næstved på Sjælland. Dette oppholdet fikk avgjørende betydning for hans produksjon. Samtidig lærte han å modellere hos billedhuggerne Berent A. Ludvigsen og Peter Wessel Fyhn. Han arbeidet også som modellør hos billedhugger Hans Lamberg-Petersen i København. I 1905 besøkte A. professor Hermann Segers Laboratorium für Tonindustrie i Berlin. I 1906 overtok han I.O. Krogstads pottemakerverksted i Trondheim (grunnlagt 1846 av Andreas Lund). Nytt anlegg stod ferdig på Hospitalsløkkene i Trondheim i 1912. Århundreskiftets keramiske stilidealer hadde A. lært å kjenne under sitt fireårige utenlandsopphold. Hans leirgodsproduksjon fra tiden etter hjemkomsten i 1906 røper hans oppfattelse av keramikken som en glasurkunst, hvor formen i første rekke tjener til å fremheve flyte- og lusterglasurenes skiftende fargenyanser. Hans beherskelse av de keramiske virkemidler vitner om en dyktig tekniker. Produksjonen spenner fra enkle, tradisjonelle bruksformer til unike prydgjenstander. Særlig i tidsrommet 1910–1920 ble hans forholdsvis linjerene og formfaste gjenstander verdsatt av både kritikerne og publikum. Tradisjonene fra den såkalte trønderkeramikken gjorde seg stadig mer gjeldende fra 1920 og i tiden fremover. Disse tradisjonene føres videre av A.s sønn, keramikeren Erling A., som har overtatt og fortsatt leder driften av farens verksted.