M. studerte juss og sosialøkonomi i fem år i Oslo før han bestemte seg til å bli kunstner. En solid tysk akademiutdannelse kom til å prege hans kunstneriske uttrykk. I en stilisert form for naturalisme gjengir han klart og kjølig det golde kystlandskaps geologiske struktur med fjell og småstein, kløfter og glattskurte svaberg. Men arbeidene omfatter også nærstudier av blomster og busker. M. er først og fremst tegner. Med tusjpenn utfører han nitide detaljstudier i en hard, sikker og presis linjeføring. Han bruker også tusjpenn sammen med akvarell eller filtpenn. Som maler anvender han tempera. Bildene har et preg av tyngde og er holdt i kraftige farger hvor han ofte maler over i en slags punktteknikk. Enkelte av dem kan ha en lett naivistisk stil. Siden begynnelsen av 1970-årene har M. også laget dekorative trearbeider sammen med Barbara Vogler. Han skjærer, dreier og former, mens hun dekorerer. Arbeidene omfatter veggrelieffer, spill, figurer og hele byer av småhus. I sin overdådige detaljrikdom og med sin fargesprakende dekor har de en festlig, nesten eksotisk karakter.