B. er en produktiv billedhugger og har eksperimentert i forskjellige materialer og formspråk. Formingen i leire og modellstudiet fra akademiet har dannet grunnlaget, men de ulike materialer har vært avgjørende for form og uttrykk. Hans steinfigurer er preget av steinens tyngde og ro, og figurer i tre har beholdt treets struktur og karakter. De fleste av hans skulpturer er imidlertid formet av sammensveiset kopper og stål, en teknikk han er kommet fram til ved å arbeide med skrapjern. Metallskulpturene er gjerne gjennombrutte og preget av rytme og bevegelse. Menneskekroppen er ofte utgangspunktet, men enkelte arbeider er abstrahert inntil nonfigurativt formspråk. Et eksempel er den store skulptur i stål på Linderud skole i Oslo. Den både harmonerer og kontrasterer med blokkbebyggelsen omkring og innbyr samtidig barna til lek.