B. arbeidet som privatpraktiserende arkitekt i Berlin, Larvik, Skien og Sundsvall 1884–1895. Han var dessuten byggeleder ved flere større byggeforetagende i Norge, bl.a. Rønvik Asyl i Bodø 1895, Norges Bank i Kristiania 1902–1905 og Norges Tekniske Høgskole, Trondheim 1905-1911. Professor ved Norges Tekniske Høyskole i bygningslære 1910-1929, viserektor 1924. B. gjorde en banebrytende innsats når det gjaldt å oppnå rasjonalisering i norsk husbygningsteknikk. Han oppførte forsøkshus, og byggematerialer og konstruksjoner, temperaturisolerende og fukt-absorberende egenskaper ble gjort til gjenstand for systematisk forskning. Resultatene av forsøkene vakte internasjonal interesse.