Faktaboks

Andreas Bugge
Bugge, Andreas Fredrik
Født
24. januar 1859, Larvik
Død
16. desember 1945

B. arbeidet som privatpraktiserende arkitekt i Berlin, Larvik, Skien og Sundsvall 1884–1895. Han var dessuten byggeleder ved flere større byggeforetagende i Norge, bl.a. Rønvik Asyl i Bodø 1895, Norges Bank i Kristiania 1902–1905 og Norges Tekniske Høgskole, Trondheim 1905-1911. Professor ved Norges Tekniske Høyskole i bygningslære 1910-1929, viserektor 1924. B. gjorde en banebrytende innsats når det gjaldt å oppnå rasjonalisering i norsk husbygningsteknikk. Han oppførte forsøkshus, og byggematerialer og konstruksjoner, temperaturisolerende og fukt-absorberende egenskaper ble gjort til gjenstand for systematisk forskning. Resultatene av forsøkene vakte internasjonal interesse.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Fritzine Høyer
 • Nils Magnus Bugge

Gift med

 • 1889 med Karen Dorothea Christie

Utdannelse

 • B. begynte som murer i Larvik,
 • men etter teknisk høgskole
 • studerte han arkitektur ved Königliche Technische Hochschule i Berlin

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • Æresmedlem Trondheim Arkitektforening 1924
 • medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo
 • og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • formann i Den norske Ingeniør- og Arkitektforening
 • Nordenfjeldske arkitektforening
 • og den antikvariske forening Det gamle og nye Trondheim
 • medlem av en rekke bygningstekniske kommisjoner ved Norges Tekniske Høyskole, Norske Arkitekters Landsforbund og konkurransejuryer

Utførte arbeider

 • Ombygning av Rotvold Asyl, Trondheim (1924)
 • Egen bolig i Lerkendalsveien, Trondheim (1924)
 • Hus og atelier for Nic. Schiøll, Strinda (1934)
 • Undersøkelse av Holtålen stavkirke (1937)
 • Prosjekter: Konkurranseprosjekt sammen med Thomas Jelstrup, Historisk museum, Kristiania 1890

Eget forfatterskap

 • Bygningslære, Trondheim, 1919
 • Husbygningslære, Trondheim, 1921
 • Forsøkshus oppført ved Norges Tekniske Høyskole, Trondheim, 1922, (og senere utgaver)
 • Amerikanske små hjem, Trondheim, 1927
 • Varme og billige boliger, Trondheim, 1932
 • Mindre artikler i Teknisk Ukeblad, 1901, s. 133–134, 205–207, 261–262
 • Mindre artikler i Teknisk Ukeblad, 1905, s. 16–18, 75–76, (88–92), 97–99)

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Hvem er Hvem?, (Kristiania, 1912, s. 39
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1916, bd. 4, s. 223
 • With, N., Illustrert biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 143
 • Trondheim i går og i dag - 1914–1964, suppl.bd., utg. av Trondheim kommune, 1973, s. 456
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 486
 • Arkitektur og dekorativ kunst, 1910, s. 148, 1912 s. 62 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 88–90
 • Byggekunst, 1921, s. 91
 • Byggekunst, 1922, s. 25–26, 64–65
 • Byggekunst, 1923, s. 25–26, 45, 62
 • Byggekunst, 1924, s. 15, 16, 113–117 (ill.), 160
 • Byggekunst, 1925, s. 78
 • Byggekunst, 1927, s. 153–154, 191
 • Byggekunst, 1928, s. 177
 • Byggekunst, 1929, s. 17–18 (ill.), 44–47 (ill.), 160
 • Byggekunst, 1930, s. 208 f.
 • Byggekunst, 1933, s. 276, tillegg s. 29–30
 • Byggekunst, 1934, s. 80 (ill.), tillegg s. 1
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 46
 • Byggekunst, 1946, s. 6 (nekrolog), 24
 • Byggekunst, 1952, s. 206, 240 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1919, s. 261, 1928 s. 63–64
 • Teknisk Ukeblad, 1890, s. 209–211
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 59, 138–140 (ill.), 147–151 (ill.), 191–193 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 119, 154–156, 571–582
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 292, 396, 588
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 42, 91, 152, 249, 282–283 (ill.), 375–384, 412, 665 (ill.)