K. var omreisende folkekunstner og håndverker, virksom i Romsdal, på Nordmøre og antagelig også i Trøndelag. Hans viktigste produksjon var inventardeler til kirker, altertavler, prekestoler, døpefonter, korskiller og stolstader. Han samarbeidet med lokalt kjente kirkebyggmestre, med tilknytning til Moldedistriktet, særlig Simon Paulsen. K.s stil er preget av kontakt med profesjonelt håndverkermiljø, den såkalte trønderbarokken. Karakteristiske er de høye, etasjedelte altertavlene med maskering av arkitekturelementer, samt frodig akantus- og kartusjornamentikk. Motivkretsen er konvensjonell og består av korsfestelsesgrupper, oppstandelsen og de fire evangelister. Hans mest kjente arbeider er prekestolene i Eidsvåg, Røvik og Hustad kirker (sistnevnte i De Sandvigske Samlinger, Lillehammer), og altertavlene i Ålvundeid, Halsa, Røvik og Hustad kirker. Særpreget og vakkert utført er en rekke utskårne og malte døpefonter, f.eks. fonten i Kvernes stavkirke. Flere av K.s arbeider gikk tapt under bombingen av Kristiansund i 1940.