Faktaboks

Peder Knudsen Kjørsvik
Født
1691, Kjørsvik, Fræna i Romsdal
Død
1757, Tornes, Romsdal

K. var omreisende folkekunstner og håndverker, virksom i Romsdal, på Nordmøre og antagelig også i Trøndelag. Hans viktigste produksjon var inventardeler til kirker, altertavler, prekestoler, døpefonter, korskiller og stolstader. Han samarbeidet med lokalt kjente kirkebyggmestre, med tilknytning til Moldedistriktet, særlig Simon Paulsen. K.s stil er preget av kontakt med profesjonelt håndverkermiljø, den såkalte trønderbarokken. Karakteristiske er de høye, etasjedelte altertavlene med maskering av arkitekturelementer, samt frodig akantus- og kartusjornamentikk. Motivkretsen er konvensjonell og består av korsfestelsesgrupper, oppstandelsen og de fire evangelister. Hans mest kjente arbeider er prekestolene i Eidsvåg, Røvik og Hustad kirker (sistnevnte i De Sandvigske Samlinger, Lillehammer), og altertavlene i Ålvundeid, Halsa, Røvik og Hustad kirker. Særpreget og vakkert utført er en rekke utskårne og malte døpefonter, f.eks. fonten i Kvernes stavkirke. Flere av K.s arbeider gikk tapt under bombingen av Kristiansund i 1940.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Knut Pedersen Kjørsvik, bonde

Gift med

  • Susanna Berntsdatter Conders

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Eidsvåg, Ålvundeid, Halsa, Røvik, Hustad og Kvernes kirker
  • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer

Litteratur

  • Yderstad, O., Peder Knudsen bildsnider, Nordmøre historielags årskrift, 1926, s. 40–48 (ill.)
  • Solemdal, P., Peder Knudsen Kjørsvik, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1945, s. 119–42 (ill.)
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 3, register s. 371
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, reg bd. 2, s. 261