F. arbeidet først med olje. På debut-utstillingen i Oslo i 1971 viste han imidlertid kun akvareller, og siden har han satset så å si utelukkende på denne teknikken. Sine motiver har F. hentet delvis fra sitt hjemlige Sunnmøre, delvis fra Venezia, hvor han gang på gang har funnet inspirasjon. 1970-årenes tallrike opphold i lagunebyen har resultert i en serie stemningsbilder hvor kunstneren i en lett abstrahert, ekspresjonistisk betont uttrykksform søker å formidle dens spesielle lys og atmosfære, ikke minst vinterstid. Et anstrøk av mystikk er det også i de mer figurative bildene fra Mørekysten, hvor F.s tilknytning til havet kommer til uttrykk. I sine senere arbeider har han vist at hans formspråk stadig er i utvikling. Hans koloritt har også gjennomgått store forandringer, fra en dominans av blått og fiolett til glødende, neste eksplosive fargetoner.