Faktaboks

Ingvald Solberg Holmefjord
Født
21. september 1941, Bergen

H. var 16 år da han startet sin utdannelse ved Bergen kunsthåndverkskole. Tiden der ble av avgjørende betydning for hans utvikling, særlig møtet med den danske grafiker Povl Christensen. Christensen øvde en stor innflytelse på sine elever og bidrog til at flere av de unge, deriblant H., begav seg videre til kunstakademiet i København. H. bosatte seg i Danmark, men har hele tiden holdt kontakten med Norge ved jevnlige besøk og utstillinger. Hans tidlige bilder viste et sterkt slektskap med visse retninger innen surrealismen, samtidig som han bygde på erfaringer fra pop- og opkunsten. Han malte de ytre omgivelser som influerer på vårt liv: i slutten av 60-årene kjemien og biologien, det ytre rom og sosiologien, i begynnelsen av 70-årene det produktive samfunn. Bildene er fargesterke fabuleringer, detaljrike og minutiøse, preget av frisk spontanisme. I perioden 1976–79 var hans hovedtema hus, som ramme om vårt liv. De fremstår oftest som fiktive beskyttelser mot det ytre. Samspillet mellom hus og landskap er preget av disharmoni og av overgrep mot naturen. I dag er det naturen som står som det sentrale i H. s kunst. Formspråket er følsomt, nærmest impresjonistisk. Bildene er sammensatt av urolige komponerte former med naturalistiske trær og landskap og viser forskyvninger og erupsjoner i et imaginært landskap.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Aud Solberg
 • Kristian Holmefjord

Gift med

 • Dorrit Jørgensen (nå skilt)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Græsted i Danmark

Utdannelse

 • Bergen kunsthåndverkskole 1957-60
 • grafisk skole i København under Holger J. Jensen 1963-64
 • kunstakademiet i København under Søren Hjorth Nielsen 1964-66 og 1970-71, under Richard Mortensen 1971-73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bergen bys legat 1968
 • Den danske stats Kunstfonds ett-årige arbeidsstip. 1973, -74, 1977–80
 • Den danske stats Kunstfonds 3-årige arbeidsstip. 1977
 • kunstakademiet i Københavns store reisestip. 1978
 • To reiser til Paris i perioden 1975–77
 • Grenoble 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Bergen kunsthåndverkskole fra høsten 1981
 • Medlem av Gruppe 66, Bergen 1966
 • Galleri A-gruppen, København 1975–77
 • Koloristerne, København fra 1980

Priser, premier og utmerkelser

 • Det danske Kunstakademiets sølvmedalje 1970

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Koldinghus Kunstmuseum
 • Nord-Jyllands Kunstmuseum, Aalborg
 • Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond, København
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Universitetet i Bergen
 • Bergen lærerskole

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Woodstock Galleri, London, 1968
 • Bergens Kunstforening, 1974
 • Bergens Kunstforening, 1980
 • Oslo Kunstforening, 1969
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1973
 • Gall. Rubin & Magnusson, København, 1972
 • Gall. Larsen, Århus, 1975
 • Gall. A-gruppen, København, 1975
 • Gall. A-gruppen, København, 1977
 • Gall. Lerche, Aalborg, 1977
 • Gall. Unique, Horsens, 1978
 • Gall. Per Sten, København, 1979
 • Molde Kunstforening, 1980
 • Gall. Kampen, Oslo, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1977
 • Vestlandsutst., 1961
 • Vestlandsutst., 1963
 • Vestlandsutst., 1964
 • Vestlandsutst., 1967
 • Junge Graphik aus West-Norwegen, Münster, 1964
 • Charlottenborgutstillingen, 1964
 • Charlottenborgutstillingen, 1968
 • Gruppe 66, Bergens Kunstforening, 1966
 • Nordisk ungdomsbiennale, København, 1966
 • Kunstnernes Efterårsudst., København, 1966
 • Kunstnernes Efterårsudst., København, 1967
 • Den Frie, København, 1980
 • Den Frie, København, 1981

Litteratur

 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 60
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 136s. 182
 • Elgaard, S., Ingvald Holmefjord, Hrymfaxe, Danmark, 1976, nr. 2, (ill.)
 • Hordaland og Bergen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1976, reg s. 563
 • Lübecker, P., i Koloristerne, København, 1981, (ill.), katalog Den Frie Udstilling
 • Dagbladet, 11.04.1969, Aviser
 • Dagbladet, 24.04.1969
 • Morgenposten, 12.04.1969
 • Morgenbladet, 18.04.1969
 • Vårt Land, 21.04.1969
 • Arbeiderbladet, 25.04.1969
 • Nationen, 25.04.1969
 • Arbeiderbladet, 17.11.1972
 • Dagbladet, 17.11.1972
 • Vårt Land, 28.11.1972
 • Dagbladet, 30.04.1976
 • Aftenposten, 08.05.1976
 • Norges Handels og Sjøfartstidende, 12.05.1976
 • Dagbladet, 14.05.1976
 • Morgenbladet, 18.05.1976
 • Bergens Tidende, 11.01.1980
 • Aftenposten, 11.04.1981