Dominico Erdman nevner P. som dekorasjonsmaler i Skien på tidlig 1700-tall. Harry Fett mener P. har vært meget benyttet i Telemark og tilskriver ham bl.a. den dekorative og figurative maling i kirkene i Sauherad og Nes, utført omkring 1706–08. P. skulle da ha malt i en retardert barokkstil med store akantusranker i rolige jordfarger slik den viser seg i disse kirkene. Lignende rankedekor fins også på veggflatene i Romnes kirke og i Heddal stavkirke. P. skulle derfor vært en sentral maler med større oppgaver i Midt- og Øst-Telemark.