Faktaboks

Søren Olavsson Breidalen
Født
12. april 1747, Kviteseid
Død
1797, samme sted ca.

Vi kjenner ikke mange arbeider etter B. De som finnes, er vesentlig fra hjembygden, men vitner om "ein verkeleg god målar" (Vesaas). En kiste fra Breidalen har kunstnerens egne initialer S.O.S. og årstallet 1787. De ovale navnefelt på hver side av et bredt beslagsornament på kistenes forside er omrammet av frodige og elegant utførte rokokkoornamenter. Disse består av symmetrisk sammenbundne C-former, kronet av lett stiliserte roser. Linjeføringen viser et sikkert og støtt håndlag. Fargevalget er enkelt, men utnytter spillet mellom varme og kalde toner. Blått, hvitt og små innslag av sinoberrødt i dekorasjonen står godt mot en gul-brun bunn.

Ellers er det bare noen småting en nå kan føre tilbake til B.: En kanne på Sandland med roser i rødt, gult, hvitt og litt brunt på blå bunn signert "Den 7. APrilis er jeg udmaalet 1794: S.O.S. er fød den 12. APril 1747 M.T.D." og en liten kopp av tre merket "M.S.D. er fød 1789.1792", dessuten en liten øse merket "L.S:D.".

Familierelasjoner

Sønn av

  • Maren Kjetilsdotter
  • Olav Staaleson

Gift med

  • 1772 med Margit Torgjusdotter Homme

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 7

Faktaboks

Søren Olavsson Breidalen