Siden han sluttet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole har N. vært knyttet til Arnstein Arnebergs arkitektkontor i Oslo, først som assistent og fra 1955 som partner. Siden Arnebergs død i 1961 har han drevet firmaet sammen med arkitektene Per Solemslie og Olav Platou. N. har hatt en rekke innredningsoppgaver av representativ karakter, preget av en behersket, nøktern eleganse.