Faktaboks

Anne Raknes
Født
20. desember 1914, Kviteseid
Død
17. februar 2001, Oslo

Anne-Berit. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

R. begynte sin kunstutdannelse ved Torsteinsons malerskole og Akademiet. Etter et kortere opphold i Berlin ble interessen for skulptur vekket, og hun debuterte på Høstutstillingen 1936 med et selvportrett. I to år til gikk hun på Akademiet, men byttet fra malerklassen til billedhuggerklassen. Som 28-åring fikk R. i oppgave å modellere Biskop Torlak til Trondheim domkirkes vestfront. Portretter ble R.s hovedbeskjeftigelse, og hun har portrettert en lang rekke kjente personer i byster, tegninger og litografier. Hennes stil er naturalistisk, med paralleller til onkelen Dyre Vaas portretter. R.s formspråk er imidlertid strengere. Hun foretar en lett abstrahering for å få fram det karakteristiske hos modellen. Arbeidene er preget av en fokusering på helhet i linjespill og rytme, fremfor en betoning av detaljer. Hun arbeider i forskjellige materialer, og utnytter disse i ulike overflatestrukturer. Blant R.s ypperste portretter er hoder av Aksel Sandemose (1942), Tarjei Vesaas (1950), Sigurd Hoel (1955) og Reidar Kjellberg (1961). De er levende modellert og røper stor psykologisk innsikt. R.s tegninger kan være raske og skissemessige, eller presise og strenge i sin enkle form, og det kommer ofte fram en ømhet for modellen i hennes arbeider. Tydeligst er dette i kunstnerportretter som det av Astrid Hjertenæs Andersen eller de av Aslaug Vaa, R.s mor. Barneportrettene er váre skildringer av raskt skiftende stemninger. R. har laget få større monumenter, og bortsett fra Høstutstillingen har hun vært en sjelden utstiller. R. var initiativtaker til stiftelsen av Norsk Billedhoggerforening i 1947.

Familierelasjoner

Datter av

 • Aslaug Vaa
 • Ola Raknes

Gift med

 • Leo Andreas Augustus Strøm

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Ekely, Oslo

Utdannelse

 • Elev av Torstein Torsteinsons malerskole, Oslo 1934
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold og Jean Heiberg 1934–36, Wilhelm Rasmussen 1936–38

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1939
 • Statens reisestipend 1947, -56, -64 og -70
 • Göteborgs Konststipend 1948
 • Kunstnerforeningens Blom-stipend 1950 og -64
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeide 1950
 • 3% fondets stipend 1955 og -59
 • Statens kunstfond 1957
 • Lorch-Schives legat 1958
 • Knut Hamsuns stipend 1975
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1980
 • Studiereiser til Berlin 1936
 • Paris 1937 og 1948–49
 • London 1938
 • Stockholm 1946

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnet for Friheten og Arbeiderbladet under 2. verdenskrig, hovedsakelig portretter
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1964–67
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, styremedlem 1948–50
 • styremedlem Oslo Kunstforening 1956–66
 • medlem Bildende Kunstnerinners Forening, styremedlem 1964–66
 • medlem Norsk Billedhuggerforening, varaformann 1954–57, styremedlem 1964–66

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Biskop Torlak, Trondheim domkirkes vestfront (stein 1932)
 • Monument over falne, Skedsmo (stein 1946)
 • Hoder Aksel Sandemose (bronse 1942), Aschehougs forlag, Risør kommune, Mols kommune, Danmark
 • Hode Aslaug Vaa, (bronse 1953), Akademiet i Rauland
 • Hoder Sigurd Hoel (bronse 1955), Reidar Kjellberg (bronse 1961), Vår Frelsers gravlund, Deichmanske bibliotek, Gyldendal Norsk Forlag og Odal Samfunnshus
 • Hoder Helge Krog (bronse 1968), Nationaltheatret, Gyldendal Norsk Forlag og Deichmanske bibliotek
 • Hode Otto Mollestad (bronse 1968), Rikshospitalet
 • Norsk Folkemuseum
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Vestre Slidre kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Carl Keilhau. Et utvalg av hans dikt, sammen med André Bjerke og Knut Yran, Oslo 1958
 • A. Bruusgaard og T. Gjesdal (red.): Festskrift til Karl Evang på 60 års dagen, Oslo 1962

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1936-1939
 • Høstutstillingen, 1945-1947
 • Høstutstillingen, 1949-1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1960-1963
 • Høstutstillingen, 1966
 • Østlandsutstillingen, 1980
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1953
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Skulpturutstilling Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Skulpturutstilling Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Ung Norsk Konst, Stockholm, 1950-1951
 • Hin Opinbera Norska Listsýning, Reykjavik, 1954
 • Norsk nutidskonst, Helsinki, 1956
 • Norsk skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1972

Separatutstillinger

 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Oslo Kunstforening, 1956
 • Gall. Charlie, Lillestrøm, 1979

Litteratur

 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1968-1984
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 01.1969, s. 16, 24, 229–31 (ill.)
 • Parmann, ø., Norwegian Sculpture, Oslo, 1969, register s. 132
 • Hedmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 277 (ill.)
 • Vestfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1980, s. 319 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 205, 215 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 653
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 121, 237
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 124
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 52
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 116
 • Bonytt, 1947, s. 217–18
 • Adresseavisen, 25.11.1942, (ill.), Aviser
 • Telemark Arbeiderblad, 15.03.1952, (ill.)
 • Dagbladet, 22.02.1953, (ill.)
 • Dagbladet, 21.11.1956
 • Dagbladet, 29.11.1956, (ill.)
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.11.1956
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 27.11.1956
 • Verdens Gang, 19.12.1964, (ill.)
 • Aftenposten, 29.02.1968
 • Aftenposten, 18.11.1968, (ill.)
 • Akershus Arbeiderblad, 24.08.1979
 • Aftenposten, 20.12.1984