Faktaboks

Andreas Bohr Olsen
Født
1848
Død
1893

O. var sjøoffiser, ansatt i Statens Havnevesen og lærer ved Kristiania Sjømandsskole. Han laget bl.a. tegninger til Vikingen.

Illustrasjonsarbeider

  • J. Vibe: Alexander Møllers erindringer, Kristiania 1879 (12 pennetegninger)
  • H. Meltzer: Smaabilleder af Folkelivet, Kristiania 1884 (medillustratør)

Litteratur

  • Theodorssen, O., Litt om folkelig humor, Oslo, 1944, s. 38
  • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952
  • Baggethun, R., Horten, Horten, 1960, s. 537 (ill.)
  • Baggethun, R., Det hendte i de dage. Borre og Horten, Horten, 1972, s. 122, 123 (ill. 1873)

Faktaboks

Andreas Bohr Olsen