O. var sjøoffiser, ansatt i Statens Havnevesen og lærer ved Kristiania Sjømandsskole. Han laget bl.a. tegninger til Vikingen.