S. rakk ikke å skape seg et navn som billedhugger. Han døde 31 år gammel og etterlot seg bare noen gode portrettbyster, enkelte små statuetter, blant annet en av vennen Gustav Wentzel (jubileumsutstillingen 1914, Kristiania), og en del studieutkast. S' atelier Kjærka var imidlertid tilholdssted for en gruppe yngre kunstnere, blant dem Edvard Munch, og ble foreviget i forfatteren Herman Colditz' eneste bok Kjærka (Kristiania 1888)