H. var medarbeider hos arkitektene A. H. Bjercke og G. Eliassen ved oppførelsen av Den norske Amerikalinjes administrasjonsbygning ca. 1917 - 19. Han drev eget arkitektkontor i Oslo fra 1925, i perioden 1953 - 66 sammen med sønnen Jonas Gill H. under navnet Haanshus og Haanshus. I samarbeid med andre arkitekter vant H. tidlig en del større arkitektkonkurranser. Sammen med Nicolai Beer vant han konkurransen om regulering og bebyggelse for Bislet Byggeselskap i Oslo (1923). Etter at dette boligområdet var fullført i 1929, ble en lang rekke leiegårder i Oslo oppført etter hans planer. Allerede de første fra 1929 har en forholdsvis radikal utforming, preget av den nye saklighet, og han gikk like etter over til funksjonalismen.