Liv og virksomhet

H. var medarbeider hos arkitektene A. H. Bjercke og G. Eliassen ved oppførelsen av Den norske Amerikalinjes administrasjonsbygning ca. 1917 - 19. Han drev eget arkitektkontor i Oslo fra 1925, i perioden 1953 - 66 sammen med sønnen Jonas Gill H. under navnet Haanshus og Haanshus. I samarbeid med andre arkitekter vant H. tidlig en del større arkitektkonkurranser. Sammen med Nicolai Beer vant han konkurransen om regulering og bebyggelse for Bislet Byggeselskap i Oslo (1923). Etter at dette boligområdet var fullført i 1929, ble en lang rekke leiegårder i Oslo oppført etter hans planer. Allerede de første fra 1929 har en forholdsvis radikal utforming, preget av den nye saklighet, og han gikk like etter over til funksjonalismen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lulle Mortensen, sangpedagog (1869 - 1942)
 • Jonas Albert Gill Haanshus, byråsjef (1864 - 1926)

Gift med

 • Kirsten Petersen (f. 1903)

Utdannelse

Eksamen Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1917.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Henrichsens legat 1922 og 1925.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem i innvoteringsutvalget i Oslo Arkitektforening 1926 - 27 og 1932 - 33; komitémedlem for revisjon av Oslos bygningsvedtekter 1936.

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt. Dobbelthus, Frognervn. 37-37b (1929)
 • Rekkehus, Nobels gt. 2-2d (1933)
 • Typetegning til tømmerkoie for Det Norske Skogselskap (1940 - 45)
 • Barnas Hus, barnehjem, daghjem m.m., Christies gt. 38-44 (1951 - 52)
 • Leiegårder: Bislet Byggeselskap I-VI, se Nicolai Beer
 • Hafrsfjordgt. 24 og 26 (1929)
 • Kjølberggt. 1 (1929)
 • Nobels gt. 20 og 22 (1929)
 • Bygdøy allé 73 (1932)
 • Elisenbergvn. 35 (1935)
 • Gruegt. 23 (1933)
 • Feddersens gt. 6 (1933 - 34)
 • Cort Adelers gt. 12 (1934 - 35)
 • Dunkers gt. 3 (1935)
 • Sorgenfrigt. 10 (1936)
 • Louises gt. 11 (1940)
 • Forretningsgårder: Storgt. 33 sammen med G. H. Halvorsen (1938)
 • Akersgt. 8 (1938)
 • Skippergt. 17/ Dronningens gt.16 (1938 - 40)
 • Dronningens gt. 14 (1939)
 • Kirkerestaureringer: Egersund (1923- ca. 1940) og Sokndal i Dalane (1928 og 1962), begge sammen med maleren Ulrik Hendriksen
 • Prosjekter: Delt beste premie for kirke på Fredens bolig i Bergen sammen med Paul Norr (1922)
 • Restaureringsplan for Rødenes kirke (1929)
 • Krematorium i Stavanger sammen med Arnljot Castberg (1937)
 • Prosjekter sammen med Niels Winge Grimnes: 1. premie for fasadeutforming ved Torvalmenningen i Bergen (1919)
 • Delt beste premie for Torggatens bad i Kristiania (1920)
 • Standardhus (1922)
 • Prosjekter sammen med Nicolai Beer: Fasader og ekspedisjonshall for Den norske Creditbank i Kristiania (1924)
 • Universitetet på Blinderen i Oslo (1926)

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1923, s. 126, 259
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1973
 • Sandsdalen, L., Haneberg, O., Sokndal kirke og dens klenodier, Stavanger, 1953, s. 22 (ill.)
 • St.H., Oslo, 1956, s. 68, registerbd.
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Sarpsborg, 1963, s. 333, registerbd.
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1963, s. 154
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, 2.utg.
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 144-46 (ill.)
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 94-97 (ill.), 178
 • Byggekunst, 1920-1921, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 19-25 (ill.)
 • Byggekunst, 1922, s. 18, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 52 (ill.)
 • Byggekunst, 1923, s. 64, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 35-41 (ill.)
 • Byggekunst, 1924, s. 22, bilag Offentlige arkitektkonkurranser s. 19 (ill.)
 • Byggekunst, 1926, s. 81, 86-87 (ill.), 96, 112
 • Byggekunst, 1927, s. 16
 • Byggekunst, 1929, s. 118-19 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 2
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 7
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 37
 • Byggekunst, 1937, s. 121 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 64 (ill.)