G. har en relativt liten produksjon, men han har gjort seg bemerket ved å ta opp kontroversielle politiske emner i sin kunst. Allerede ved debuten på Høstutstillingen i 1971 med maleriet Den sixtinske madonna i moderne versjon presenterte han sitt syn på aktuelle temaer. G. arbeider innenfor et tradisjonelt naturalistisk formspråk med tilknytting til den romantiske tendens i norsk kunst i 1960- og 70-åra. I flere av sine bilder benytter han seg av collage teknikk: I Stans dem fra 1974 og En demonutdrivelse fra 1978 limer han sammen avisoverskrifter, politiske slagord og utklipp fra ukeblader. Svært ofte maler G. egne varianter av kjente malerier. I Den sixtinske madonna i moderne versjon har han latt Rafaels madonna med barnet bli til en hjerteskjærende skildring av en vietnamesisk mor med sitt napalmrammede barn i armene. Vi gjenkjenner Tidemand og Gudes "Brudeferd i Hardanger" i maleriet Oljeferd i Hardanger fra 1977, men fjorden og landskapet er forurenset, og oljeselskapenes tankanlegg ligger på rad og rekke i sjøkanten. En annen uhyggelig fremtidsvisjon er Atomkraftgutten fra 1977. I forgrunnen sitter en liten gutt og bak ham ligger et dødt og forurenset vann sammen med et stort atomkraftverk. G. har brukt flere kjente politikere som modeller i sine bilder. Dette har ført til sterk kritikk. Et av de bildene som vakte mest oppsikt var hans innlegg i EF-striden, Norsk nyromantikk fra 1972. Det viser Trygve Bratteli og Kåre Willoch sittende på det norske flagg. I bakgrunnen sees et nedlagt småbruk og truende storindustri. I Vestlandsjente fra 1977 (Nasjonalgalleriet, Oslo) møter vi G. fra en mer romantisk side. Det er en stillferdig skildring av en ung jente som står og sløyer fisk i primitive omgivelser, langt fra moderne fiskeindustri. Mange av G.s bilder er reprodusert og solgt som plakater i store opplag. Atomkraftgutten, et av de mest populære, er også solgt av atomkraftmotstandere i Tyskland (Forbundsrepublikken). G.s sosiale og politiske engasjement kommer klart og utvetydig fram i hans kunst. Ved sin klare uttrykksform og store reproduksjonsopplag har han greid å nå ut til et meget stort publikum.