Faktaboks

Christen Brun
Født
30. mai 1828, Bergen
Død
15. juli 1905, Kristiania

Barneportrett. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Kristus og den angrende synderinne. Kopi etter Rubens. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

B. var tegnelærer på Bergens og Christianias allmueskoler og på Den kgl. Tegneskole i ca. 20 år fra 1860-årene. Fra 1. januar 1870 ble B. ansatt som teknisk konservator ved Nasjonalgalleriet, en stilling han hadde til sin død. B. utdannet seg som religiøs maler i Düsseldorf og har malt tallrike altertavler til norske kirker. De er dels originale arbeider, dels kopier. Motivene er særlig hentet fra Kristi lidelseshistorie. B.s religiøse maleri utviklet seg under innflytelse av nazarensk kunst, som han først og fremst stiftet bekjentskap med i Roma gjennom retningens grunnlegger, den tyske maleren Johann Friedrich Overbeck og hans etterfølger Julius Schnorr van Carolsfeld. I Düsseldorf fikk akademiets direktør Friedrich Wilhelm von Schadow, som selv hadde sluttet seg til nazarenerne i sin Italia-tid, stor betydning for B.s oppfatning av maleriets etiske og formale verdier. B. nådde aldri utover det jevne i sin produksjon. Hans motivvalg og teknikk bærer hele livet igjennom preg av de mange kopier han utførte. Bare sjelden greide han å frigjøre seg fra forbildet, som i altertavlen i Vestre Aker kirke, Kristi oppstandelse. I sine senere år malte B. også små landskapsbilder.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karen Claudine Ulrikke Pavels (1802 - 1874)
 • Johan Lyder Brun, prost (1802 - 1865)

Gift med

 • 1898 med F. Arnesen Fegth

Utdannelse

 • Elev av landskapsmaler Hans Leganger i Bergen 1845
 • av portrettmaler Johan Gørbitz i Christiania fra 1847
 • Kunstakademiet i Düsseldorf under prof. C.F. Sohn 1848–50
 • elev av Otto Mengelberg, Düsseldorf fra 1852

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1851, 1855 og 1875
 • B. var bosatt i Roma 1850–52
 • Modena 1876
 • Roma, Paris og Berlin 1889
 • ellers mange reiser i Norge

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler i følgende kirker: Vestre Aker (Kristi oppstandelse, 1857)
 • Østre Aker (Kristus og den samaritanske kvinne, 1858)
 • Kongsvinger (Kristus i Getsemane, 1859)
 • Bryn, Bærum (Den oppstandende Kristus, 1861)
 • Moss (Kristus i skyen, 1861)
 • Tromsø (Kristi oppstandelse, kopi etter A. Tidemand, 1861)
 • Søndre Høland ( Kristi oppstandelse, kopi etter A. Tidemand, ca.1866)
 • Glemmen nye kirke, Fredrikstad (Kristus i Getsemane 1871)
 • Alstadhaug, Nordland (1873)
 • Ås, Akershus ( Kristus, altertavle 1874)
 • Rygge gravkapell (Kristus 1874)
 • Dønnes, Nordland (1878)
 • Hønefoss (1878)
 • Kragerø (kopi etter Guido Reni 1878)
 • Sagene (kopi etter A. Tidemand,1880, i dag i menighetshuset)
 • Nesne (1880)
 • Blåkjær (1881)
 • Garder, Vestby (Kristus i skyen, kopi etter A.Tidemand, 1881)
 • Holtålen, Sør-Trøndelag (1881)
 • Lillehammer (Kristi Himmelfart, 1881)
 • Aurskog, Akershus (Kristi oppstandelse, kopi etter A. Tidemand, 1881)
 • Blaker, Akershus (Jesus i Getsemane, kopi etter O. Mengelberg, ca. 1881)
 • Mykland, Agder (1882)
 • Stange, Hedmark (1882)
 • Kråkstad, Nedre Eiker (1882)
 • Avaldsnes, Karmøy (Kristus på korset, 1885)
 • Hoff (1885)
 • Trondheim (1885)
 • Onsøy, Østfold ( Kristi oppstandelse, kopi etter A. Tidemand, 1885)
 • Vestby, Østfold (Kristi oppstandelse, kopi etter A. Tidemand, 1886)
 • Balestrand, Sogn (1890)
 • Stai, Hedmark (1890)
 • Storelvdal, Hedmark (1890)
 • Vangsnes, Sogn og Fjordane (1890)
 • Austervold, Hordaland (1891)
 • Svinndal, Råde (Jesu dåp, kopi etter A. Tidemand, 1891)
 • Sagene, Kristiania (Nedtagelsen av korset, kopi etter P.P. Rubens, 1891)
 • Sofienberg (Paulus) (1892/93)
 • Kværnes, Møre og Romsdal (1893)
 • Søgne (1893)
 • V. Gausdal (1894)
 • Feiring, Akershus (1895)
 • Baggerud (1898)
 • Slottskapellet, Kristiania (1898)
 • Bodø (Kristus Consolator, kopi etter Carl Bloch, 1898)
 • Nedre Stjørdal, Nord-Trøndelag (Kristus i Getsemane, kopi etter O. Mengelberg, 1899)
 • Vår Frelser, Kristiania
 • Hedrum, Vestfold (Kristi Himmelfart, kopi etter altertavlen Lillehammer, 1899)
 • Utvik, Sogn og Fjordane (1902)
 • Veme, Buskerud (Kristi oppstandelse 1902)
 • Dessuten: Østre Aker annekskirke (Kristus velsigner kalken)
 • Levanger, N. Trøndelag (Ecce homo, originalarb.?)
 • Egersund, Hisøy, Aust-Agder
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Drammen Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Helge Væringsaasens saml., Elverum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1888
 • Høstutstillingen, Oslo, 1891
 • Høstutstillingen, Oslo, 1897
 • Høstutstillingen, Oslo, 1900
 • Christiania Kunstforening, 1851
 • Christiania Kunstforening, 1856-1861
 • Christiania Kunstforening, 1865-1868
 • Wangs Kunsthandel, 1906
 • Høstutstillingens 25 års jub. utstilling, 1909
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Ill. Nyhedsblad, 1856, nr. 9, s. 36
 • Morgenbladet, 1857, nr. 94
 • Aftenbladet, 1857, nr. 28
 • Morgenbladet, 1858, nr. 172 og 176
 • Aftenbladet, 1858, nr. 23 og 30
 • Morgenbladet, 1859, nr. 261
 • Tønsberg Arbeiderbog, 1860
 • Skilling-Magazin, 1861, nr. 28, s. 444
 • Dietrichson, L., A. Tidemand, Christiania, 1879, bd. 2, s. 44, 45
 • Dietrichson, L., Det norske Nationalgalleri, (Kristiania, 1887, s. 37
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, (Kristiania, 1899, bd. 2, s. 238
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 2
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1911, bd. 5, s. 119
 • Dahl, N.A., Kirker, Aas herred, (Kristiania, 1916, s. 191, 196
 • H. og B. Gudes Brevsamling, (Kristiania, 1924, s. 59
 • Lone, E., Harriet Backer, (Kristiania, 1924, s. 11
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 213
 • Willoch, S., Nasjonalgalleriet gjennem hundre år, Oslo, 1937, 55, 62, 65, 69, 130, 172
 • Kloster, R., Bergens kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 178
 • Willoch, S., Universitetets portrettsamling, Oslo, 1941-1942, nr. 18
 • Hveberg, H., Grueboka, Flisa, 1948-1949, bd. 1, s. 417
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens kunstforening ved 125 års jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 157
 • Byminner, 1966, nr. 3, s. 10
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 210
 • Kunst og Kultur register 1910–67, s. 183
 • Christie, H., Christie, S., Norges kirker, Oslo, 1959-1969, Østfold, bd. 2, s. 199, 240, 262, 275, 290, 326, 333, 340 og Akershus, bd. 2, s. 6, 16, 23, 39, 44, 86, 93, 110, 338
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, s. 246
 • Smith, E., Willoch, S., Forleggeren og maleren, Oslo, 1948, s. 151, 153
 • Bjerkek, Ole P., To Nazarenske Altertavler i Norge, Kunst og Kultur, 1979, s. 161–166

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket Oslo
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv