Z. er opprinnelig utdannet ingeniør. Inspirert av kunstmiljøet i Wien i 20-årene, flyttet han til Paris og søkte veiledning som maler hos Fernand Léger og arbeidet innen en kubistisk tradisjon. Da Z. bosatte seg i Norge i 1932, livnærte han seg som kjemiingeniør, men som flyktning i Sverige 1942-45 stilte han ut flere ganger og vakte en viss oppmerksomhet. Fra 1950-årene søkte Z. i Paris veiledning i tegning, som han siden har arbeidet mest med. Etter en tilbaketrukket tilværelse som kunstner gjennom mange år, holdt Z. sin første separatutstilling i Norge i 1980. I Kunstnerforbundet 1981 stilte han ut blyanttegninger, gouacher, kull- og pastelltegninger. Titler som Liggende, Sittende viser til motiver der formene kan være gjenkjennelige eller abstraherte, i forsøk på å fange inn figurenes omsluttende form.