I. var portrett- og landskapsmaler. Han malte også en rekke bymotiver fra Oslo.