Som lærer på SHKS siden 1965 har Å. vært med på å prege et stort antall av de yngre keramikere i Norge. Han har markert seg som en eksperimenterende, men formsikker kunstner siden debuten i Forum i 1968. I slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene var han noe påvirket av Erik Pløen. Å. laget på denne tiden rustikke gjenstander i steingods og porselensleire. Utover i 70-årene utviklet han det som etter hvert skulle bli mest typisk for ham, nemlig meget tynt og elegant utført porselen. To teknikker er spesielt karakteristiske for ham. Den ene består i å blande lagvis flere forskjellige leirtyper og farger før han dreier eller former de enkelte gjenstandene. Resultatet blir et lagdelt mangefarget produkt med et utradisjonelt uttrykk. Den andre teknikken går ut på å dekorere deler av gjenstandene med voks, for så å vaske bort et par milimeter leire før brenning. Dette skaper en relieff-virkning i gjenstandene der det oppstår spennende lysvirkninger på grunn av det meget tynne porselens-godset. Å. har også drevet med omfattende glasur-eksperimenter. Ved siden av sin gjerning som høgskolelektor ved SHKS og selvstendig keramiker har han vært tilknyttet Porsgrunds Porselænsfabrik og Figgjo Flint som designer.