H. har sannsynligvis hatt bopel i Drøbak eller omegn. Flere av hans arbeider er datert på Kaholmen, øya som Oscarsborg i dag ligger på. Her lå ofte skipene på vei til og fra Christiania og ventet på vind. Stedet var følgelig velegnet som base for en skutemaler. Påfallende mange av de skutene han har avbildet, har vært hjemmehørende på Tjøme. Det har derfor vært gjettet på at H. har vært tilknyttet dette distriktet. Men forklaringen kan også være at han har vunnet en særlig popularitet blant Tjømeskippere og redere. H. regnes som vår dyktigste skutemaler fra første halvpart av forrige århundre. Skikken med å avbilde skuter var ennå bare et halvt hundre år gammel. Men H.s arbeider må sies å være normgivende for hva som ideelt kreves av en mester innen genren: Fartøyene er nøyaktig gjengitt. Flere av hans arbeider har i nederste venstre hjørne på passepartouten en skala som angir målestokken. I feltet under bildet står skipets navn, fører og/eller reder og hjemstavnssted. Dette feltet er ofte formet som et navnebrett. Et titall av H.s arbeider gjengir en bestemt situasjon og nærmer seg dermed marinemaleriet. Bildet er ofte datert flere år etter at begivenheten har funnet sted og har sannsynligvis vært bestillingsverk utført etter en muntlig beskrivelse fra oppdragsgiver. Bildet følges da av en forklarende tekst. H. arbeidet i akvarell. Hans nøyaktige fartøysgjengivelse gjør bildene noe stive. Koloritten domineres av brunt og sort i en avdempet, tørr tone. H.s arbeider er alle preget av stor dyktighet og rutine, uten at det siste synes å ha redusert kvaliteten.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Sjøfartsmuseum
  • Kragerø museum
  • Sjøfartsmuseum Bergen
  • Sjøfartsmuseum Stavanger

Litteratur

  • Hals Ii, H., Byen, havnen og sjøen, Oslo, 1957, s. 16 (ill.)

Arkivalia

  • Norsk Sjøfartsmuseum arkiv