H. er kjent gjennom arbeider han utførte i Vår Frues kirke i Trondheim. Et figurbilde på en prekestol fra 1770 er dokumentert gjennom en regning. Tre bevarte felter fra prekestolen gjengir scener fra Jesu barndom og pasjonshistorie. De er malt i monokromt blått på tre. Forbildene er stikk etter bilder av Rubens. For samme kirke fikk H. i 1773 og i 1775 større utbetalinger, som er blitt knyttet til en stor utsmykking av kirkens indre, delvis fjernet i 1881, men et 40 m2 bilde over korbuen er bevart. Maleriet er malt på tre. Det er inndelt i tre figurgrupper, oppstandelsen, Kristus på vei til Golgata og i midten Kristus som viser seg for Maria Magdalena. Til tross for at forbildet er et stikk etter barokkmaleren Jacques Jordaens, har H.s arbeid sterkt preg av rokokko. H. maler bredt og dekorativt og må ha fått atskillig skolering. Muligens har H. også deltatt i utsmykkingen av Stiftsgården i Trondheim, hvor noen dekorative landskap med figurer er satt i forbindelse med ham. C.W. Schnitler har tilskrevet H. et portrett av Sophie Hornemann, men sikre portretter kjennes ikke.

Familierelasjoner

Gift med

  • Trondheim, 1772 med (gift Hoff) N.n.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Tre felter fra prekestol og veggbilde over korbuen, Vår Frues kirke, Trondheim

Litteratur

  • Trondhjems Adresse-Contoires Efterretninger, 1774, nr. 1, 2, 3
  • Schnitler, C. W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede, (Kristiania, 1920, register s. 153 (ill.)
  • Erdmann D., i Adresseavisen, 30.01.1922
  • Norsk kunsthistorie, (Kristiania, 1927, bd. 2, s. 149, 151 (ill.)
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling, Oslo, 1940, register s. 319-325
  • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings, 1963, s. 329, årbok
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, register bd. 2, s. 259-63 (ill.)

Faktaboks

Simon Simonsen Hoff