Faktaboks

Gyda Gram
Dahm, Gyda
Født
20. november 1851, Eidsvoll
Død
3. november 1906, Drammen

G. var portrettmaler. Hun delte bolig, atelier, og lærer med H. Backer i München. De utførte også et jaktstilleben etter samme oppstilling i 1875, en komplisert oppbygd trekantkomposisjon. G.s portrettstudier fra denne vinteren viser impulser især fra hollandsk gullaldermaleri. I et vakkert portrett av en gutt i renessansedrakt er kontrasten mellom lyse og mørke partier særlig virkningsfull. G. var bosatt i Drammen fra 1875. Ekteskapet hindret hennes videre utdannelse, og produksjonen er også liten i de følgende årene. Portretter av foreldrene viser tilknytningen til München-skolen, men det er kommet til en mer realistisk oppfatning av ansiktene. Det samme gjelder flere familieportretter fra 80-årene, paletten blir lysere og penselføringen friere. Etter mannens død i 1897 malte G., som var barnløs, noe mer, og oppholdene i Paris må ha virket stimulerende og fornyende. Hun utførte flere elegante portretter, og stilte ut første gang i Drammens Kunstforening i 1903. Noen landskaper hører også til hennes senere produksjon. Hun komponerte også mønstre for Drammens og Oplands Husflidsforening. Svekket syn innskrenket aktiviten i hennes seneste år.

Familierelasjoner

Datter av

 • Anneken Lovise Pehrson
 • Jacob Christian Dahm, distriktslege

Gift med

 • 1875 med Carl Gram, trelasthandler, konsul

Utdannelse

 • Knud Bergsliens malerskole ca. 1872–74
 • elev av Lambert Linder i München 1874–75

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise München 1874–75
 • To opphold i Paris i slutten av 90-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av komite for Drammensutst. 1901
 • deltok i stiftelsen av Drammens og Oplands Husflidsforening i 1902 og medlem av det første styret

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Drammens Kunstforening, 1903

Portretter

 • Tegnet portrett av Olav Rusti 1879 (privat eie)

Litteratur

 • Lone, E., Harriet Backer, (Kristiania, 1924, s. 19, 23
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 210
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 38, 52, 56
 • Alsvik, H., Drammens kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 93, 107, 124, 136, 168, 192
 • Thorson, O.W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, s. 770, 866, 911 (ill.), red.
 • Drammens Museums årbok, Drammen, 1975, s. 17 (ill.), 1969–1973

Faktaboks

Gyda Gram