G. var portrettmaler. Hun delte bolig, atelier, og lærer med H. Backer i München. De utførte også et jaktstilleben etter samme oppstilling i 1875, en komplisert oppbygd trekantkomposisjon. G.s portrettstudier fra denne vinteren viser impulser især fra hollandsk gullaldermaleri. I et vakkert portrett av en gutt i renessansedrakt er kontrasten mellom lyse og mørke partier særlig virkningsfull. G. var bosatt i Drammen fra 1875. Ekteskapet hindret hennes videre utdannelse, og produksjonen er også liten i de følgende årene. Portretter av foreldrene viser tilknytningen til München-skolen, men det er kommet til en mer realistisk oppfatning av ansiktene. Det samme gjelder flere familieportretter fra 80-årene, paletten blir lysere og penselføringen friere. Etter mannens død i 1897 malte G., som var barnløs, noe mer, og oppholdene i Paris må ha virket stimulerende og fornyende. Hun utførte flere elegante portretter, og stilte ut første gang i Drammens Kunstforening i 1903. Noen landskaper hører også til hennes senere produksjon. Hun komponerte også mønstre for Drammens og Oplands Husflidsforening. Svekket syn innskrenket aktiviten i hennes seneste år.