B. var redaksjonssekretær i tidsskriftet Bonytt 1945–46; designer for gullsmedfirma J. Tostrup 1946–48; designer for A/S Christiania Glasmagasin, Avd. Høvik Lys fra 1948. Han har vært utstillingsarkitekt for konsernets samlede bedrifter: Høvik Lys, Høvik Stål, Drammens Glassverk, Hadelands Glassverk fra 1955. B. har som frilanser arbeidet med utforming av mekaniske produkter og kommersielt kjøleutstyr og med utforming av elektronisk instrumentering. B. var arkitekt for den norske paviljong ved Nuclex 66, Basel, den internasjonale atomenergiutstilling.