Faktaboks

Borghild Synnæs
Født
17. juni 1882
Død
1939, Oslo

S. var i årene 1908–16 assistent ved arkitekt H. Sinding-Larsens kontor i Kra. Fra 1916 var hun ansatt i Kra./Oslo kommune, inntil sommeren 1927 ved boligdirektørens arkitektkontor, senere i reguleringsvesenet. Hun hadde også en del privatoppdrag i denne tiden. De siste årene drev hun privatpraksis i Oslo. I den første perioden ved boligdirektørens kontor var S. del av den gruppen som stod for tegninger, byggledelse, vei- og beplantningsanlegg i det omfattende Ullevål hageby-prosjektet, hvor byggearbeidene ble påbegynt i 1916. I tiden hos boligdirektøren tegnet S. også flere villaer, hovedsakelig i Aker, og sommerhus. I de senere år synes hun i særlig grad å ha spesialisert seg på gamlehjem og hybelbygg for kvinner. Lovisenberggt. 13, Oslo (1928) er en stor, rektangulær boligblokk i to etasjer med underetasje og kraftig mansardtak. De tre- og fire-etasjes blokkene fra 1930-årene er alle preget av nøktern funksjonalisme. Ved sin død hadde hun nettopp fullført prosjekteringen av Barnas Hus, Christies gt. 38–44, for Oslo kommune (oppført 1952 etter tegninger av arkitekt Egil Haanshuus).

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole, bygningslinjen 1901–03
 • Flere kortere kurs sst.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i utlandet, sannsynligvis før 1908

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem OAF

Utførte arbeider

 • Alle i Oslo. Medarbeider Ullevål hageby-prosjektet (1916–19)
 • Diakonissehusets aldershjem, Lovisenberggt. 13 (1927–28)
 • Østkanten Kvinnenes Hus I, Strømsvn. 20 (1932–33) sm.m. Bjarne Lous Mohr
 • Kvindelige Handelsstands gamlehjem, Akersvn. 28 (1935)
 • Hybelhus for kvinner, Westye Egebergs gt. 7B (tidligere Akersvn. 28B, 1937)
 • Flere villaer i Aker i 1920-årene
 • Ombyggings- og utvidelsesarbeider: Ominnredningsarbeider utenriksministerboligen, Parkvn. 45 (1939)
 • Betanien sykehus, Akersbakken 35
 • Cathinka Guldbergs gamlehjem, Lovisenberggt. 7
 • Barnehjem for Sebbelows Stiftelse
 • Prosjekter: Barnas Hus, Christies gt. 38–44, Oslo (1939)