M. var ansatt som assistent hos arkitekt Claus Hjelte i Trondheim under arbeidet med Trøndelagsutstillingen 1930. Hun tegnet og oppførte Melandsøgården i Trondheim i gjennomført funksjonalisme for faren, flyttet deretter til Oslo og var assistent hos arkitekt Eindride Slaatto i 193 2 -33. I årene 1933 - 39, mens M. bodde i Berlin, kom hun bl.a. i kontakt med kretsen rundt Bauhaus. M. flyttet i 1939 tilbake til Trondheim og bosatte seg på Haugsmarka i Malvik. I 1947 flyttet hun til Kristiansund, og var der ansatt hos arkitekt Austigard ett år. Hun hadde deretter egen praksis fra 1947 til 57. 1957 - 61 var hun ansatt hos Fylkesarkitekten i Sør-Trøndelag. M. hadde studieopphold i Stockholm 1961 - 62 og arbeidet i denne tiden ett år hos arkitekt K. W. Ottesen. Fra 1962 hadde hun egen praksis i Trondheim. Hun var hele sitt liv aktiv på mange felter, ikke bare innen arkitektur. Hennes karikaturer er vel kjente og i 1931 - 32 arbeidet hun som tegner i Dagbladet ved teaterpremierer. M. bidrog vesentlig til Under Dusken og utgav bok med karikaturtegninger, Sort og hvitt i ekteskapet. Hun har også hatt dekorative oppdrag foruten at hun har vevd, bl.a. billedvev, og utført sølvsmykker. M. arbeidet engasjert for barns sak, kvinnesak, med natur- og miljøvernspørsmål, og i sin egenskap av arkitekt tok hun del i arbeidet for bevaringen av Slagghaugene og Småsetran på Røros og bebyggelsen i Malvika hvor hun bodde.