Liv og virksomhet

Etter endt utdannelse arbeidet M. en periode som murer, og i årene 1923 - 40 hadde han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med sin far. M. var distriktsarkitekt i Nordland 1940 - 47 og byarkitekt i Bergen 1947 - 61.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1921 med Ingeborg Marie Eckhoff (f. 1898)

Utdannelse

Examen artium 1913; Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, eksamen 1917.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Glosimodts legat 1929; Studieopphold USA 1919 - 20; Frankrike og Italia 1920 - 21; Tyskland 1924 - 25; reise til Nederland og Tyskland 3 mnd.

Stillinger, medlemskap og verv

Styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund; diverse tillitsverv i Oslo Arkitektforening, bl.a. medlem av styret og flere konkurransejuryer; formann byggenemnda i Nordland 1940 - 45 og fordelingsutvalget for fiendtlig eiendom; formann Aker Fasaderåd; formann byggekomiteen for Bodø domkirke.

Priser, premier og utmerkelser

Se Carl M..

Utførte arbeider

 • Villa, Halvdan Svartes gt. 44, Oslo (1919)
 • Forretningsgård, Grønlandsleiret 14, Oslo (1939)
 • Medarbeider ved reguleringsplan for Bodø under 2. verdenskrig
 • Diverse skolebygninger i Bergen, bl.a. Landås skole (1957)
 • Trygdeboliger på Landås, Bergen (1956 - 57)
 • M. & M.: Se Carl M.
 • Konkurranseprosjekter: Fasader og bankhall for Den norske Creditbank, Oslo (1924)
 • 2. premie i Oslo kommunes konkurranse om billige boligtyper (1934)
 • Innkjøp bygning for Vi Kan-utstilling, Oslo (1935)
 • Prosjekter, M. & M.: se Carl M.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Nye Hjem, Ullevål hageby, Kristiania, 1920
 • Form og farve, Kristiania, 1924

Litteratur

 • Se Carl M.