Etter endt utdannelse arbeidet M. en periode som murer, og i årene 1923 - 40 hadde han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med sin far. M. var distriktsarkitekt i Nordland 1940 - 47 og byarkitekt i Bergen 1947 - 61.