Faktaboks

Mouche Thomsen
Thomsen, Mouche (Paus i 1946); Paus, Mouche
Født
19. desember 1918, New York
Død
20. september 1984, Oslo

T. plasserte seg ved sin debututstilling som kolorist og en sikker representant for det nye abstrakte maleriet i Paris etter krigen. Kritikken var samstemt i rosen av hennes modenhet og teknikk, men savnet et sterkere engasjement. Dette er en karakteristikk som fulgte hennes utstillinger en tid fremover, mens hennes uttrykksform skiftet mot det mer figurative og ble utvidet til også å omfatte grafikk. Som grafiker arbeidet hun særlig med tresnitt i årene 1952-62, og med silketrykk 1972-82. Omkring 1960 svingte uttrykket igjen mot det abstrakte og det helt nonfigurative, basert på rene fargeklanger. Nasjonalgalleriet, Oslo kjøpte fargetresnittet Blå visjon som fremheves blant oljemaleri og gouache på hennes separatutstilling i 1962. Farge- og stoffbehandling bringer fram følelsen av at: "det er ved å oppstå en rent malerisk realitet av det slaget som først gir abstraksjonen dens raison d'être" (J. F. Michelet). En slik billedmessig realitet fremstod etter års iherdig søken og ble presentert i 1972 som et konkret maleri redusert til to-tre elementer, rektangulære former i aksentuerte, brutte fargeklanger, nøytralt utført i akryl. T. hadde her funnet fram til et visuelt språk som i utpreget grad var hennes eget - selvstendig i forhold til R. Mortensen, O. Baertling og J. Albers - og ikke minst kunne fungere rent emosjonelt, langt bedre enn hennes tidligere, konstruktivistisk oppfattede uttrykksform hadde gjort. Fra denne grunnleggende forenkling og konsentrasjon av bildets uttrykk i flater eller former stilt bak hverandre i et udefinert billedrom tok T. skrittet over i en form bygd på parallelle fargefelt eller -striper, med flere elementer sideordnet på flaten. I førstningen vertikalt, men snart også horisontalt orientert er dette strengt inndelte maleri og silketrykk knyttet til naturopplevelsen. I sin strengeste form føres det over på det rent eksistensielle plan, visuelt uttrykt gjennom dramatisk kontrasteffekt, slik som hos B. Newman. Direkte påvirkning lar seg neppe spore verken fra ham eller fra amerikanske malere som førte hans virkemidler over i minimal-kunsten (K. Noland, E. Kelly). Til det er hennes konkrete uttrykksform for sterkt forankret i den norske, lyrisk ekspressive billedtradisjon.

Familierelasjoner

Datter av

 • Randi Pettersen
 • Carlo Z. Thomsen

Gift med

 • 1957 med Paul Edvard Støre

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Oslo, fire år
 • elev av Kai Fjell 1939-40
 • Otte Sköld, Stockholm 1944-45
 • Bosatt på Java de første leveår
 • studiereiser i USA, Frankrike, England, Hellas og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, mangeårig styremedlem
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon. Statens garantiinntekt 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Oregon State University
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Utenriksdep.
 • Norges Bank
 • Stortinget
 • Norges Eksportråd
 • Riksförbundet för Bildande Konst
 • UNESCO, Paris

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1961-1964
 • Høstutstillingen, 1968
 • Høstutstillingen, 1975
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Samtidsgrafikk, 1959
 • Internationale Kunstausamme sted, 1960
 • Nordisk Grafikkunion, 1960
 • Europäischer Kunstverein, 1961
 • Norsk grafikk, 1961
 • Norsk grafikk siden sist, 1961
 • Grafikkutst., 1961
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1961-1962
 • Nordisk grafikk, 1962
 • Norwegische Graphik der Gegenwart, 1962
 • Norsk grafikk siden sist, 1973
 • Norsk grafikk, 1973
 • CCAC World Print Competition, 1973
 • Hendelser i flaten, 1973
 • Sommerutst., 1973
 • 2. New Hampshire International, 1974
 • Visuelt 1974, 1974
 • Visuelt 1974, 1974
 • Visuelt 1974, 1974
 • Grafikkbiennale, 1975
 • 8 Norwegian Printmakers, 1975
 • Grafikkbiennale, 1975
 • Grafikkutst., 1975
 • Kvinnen og kunsten, 1975
 • 3. United States International, 1975
 • The Manzanares el Real Festival, 1976
 • 7. grafikkbiennale, 1976
 • To kritikere ser seg tilbake, 1978
 • Norske Grafikere 60 år, 1979
 • Generasjonene møtes, 1980
 • Oslo Bildende Kunstnere, 1980

Litteratur

 • Kunsten idag, 1949, hefte 11 s. 56
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30 s. 77 (ill.)
 • Norsk kunst i dag, 1967, s. 22
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 252
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 180
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 66
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 121
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 50
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 612
 • Verdens Gang, 28.09.1949
 • i Morgenbladet, 28.09.1949
 • i Aftenposten, 01.10.1949
 • i Verdens Gang, 04.10.1949
 • i Morgenposten, 04.10.1949
 • i Dagbladet, 05.10.1949
 • i Arbeiderbladet, 05.10.1949
 • i Aftenposten, 08.09.1953
 • i Morgenbladet, 12.09.1953
 • i Dagbladet, 16.09.1953
 • Dagbladet, 26.04.1957, (ill.)
 • i Morgenposten, 30.04.1957
 • i Aftenposten, 03.05.1957
 • i Vårt Land, 04.05.1957
 • Dagbladet, 29.11.1962, (ill.)
 • Morgenposten, 30.11.1962, (ill.)
 • i Morgenposten, 03.12.1962
 • i Aftenposten, 04.12.1962
 • i Verdens Gang, 06.12.1962
 • i Dagbladet, 10.12.1962
 • i Morgenbladet, 10.12.1962
 • i Arbeiderbladet, 14.12.1962
 • Dagbladet, 04.11.1965, (ill.)
 • Aftenposten, 05.11.1965, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 06.11.1965, (ill.)
 • i Verdens Gang, 11.11.1965
 • i Aftenposten, 15.11.1965
 • i Morgenbladet, 22.11.1965
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 20.04.1972
 • i Verdens Gang, 21.04.1972
 • i Dagbladet, 25.04.1972
 • i Aftenposten, 26.04.1972
 • i Morgenbladet, 27.04.1972
 • i Arbeiderbladet, 04.05.1972
 • Verdens Gang, 17.08.1976, (ill.)
 • Morgenbladet, 23.08.1976, (ill.)
 • Aftenposten, 26.08.1976, (ill.)
 • Morgenavisen, 02.09.1976, (ill.)
 • Bergens Tidende, 02.09.1976, (ill.)
 • Bergen Arbeiderblad, 03.09.1976, (ill.)
 • i Aftenposten, 07.09.1976
 • i Bergens Tidende, 11.09.1976
 • i Morgenavisen, 11.09.1976
 • i Aftenposten, 06.05.1977
 • Aftenposten, 27.04.1982, (ill.)
 • i Aftenposten, 11.05.1982
 • i Norges Handels og Sjøfartstidende, 14.05.1982
 • i Aftenposten, 24.09.1984