Faktaboks

Hans Holm
Holm, Hans Mathias Solberg
Født
4. september 1878, Brekke i Slagen
Død
24. november 1946, Oslo

H. reiste tidlig til sjøs. Ved hjemkomsten i 1899 begynte han på sin kunstutdannelse. Opprinnelig malte han, men påvirket av Johan Nordhagen fattet han interesse for grafikk. H. er best kjent for sine litografiske gjengivelser av kjente norske kunstneres malerier. De tidligste arbeidene er i svart-hvitt, og fra 1908 arbeidet han med farger. H. interesserte seg for trykkprosessens tekniske sider og oppnådde en luftig, finkornet overflatevirkning. H.s trykkteknisk mest avanserte arbeid er gjengivelsen av Tito Salas maleri Bolivars flukt (1926) på oppdrag av staten Venezuela. Ved siden av de litografiske gjengivelser av andre kunstneres arbeider, har H. en stor produksjon av litografier og tegninger i kull og blyant. Han har også i perioder arbeidet som maler. Fra 1909 til 1920-tallet utførte H. satiriske litografier der krigen og kirkens skinnhellighet står i fokus, eks. Kirkens restaurering av Kristus (1919, Universitetsbiblioteket, Oslo). I dette arbeid, Farvel Hansen (1917) og Bondebegravelse arbeidet H. i en naiv stil, inspirert av århundreskiftets karikaturtegninger. Humoren er folkelig og barokk, på grensen til det groteske, og der han mislykkes er den grov og platt. Hans figurtegning er sjablonmessig. I portrettet av maleren Theodor Laureng forener H. evnen til å karikere med en fin psykologisk tolkning. Dette gjelder også et litografert selvportrett (Tønsberg Kunstforening) og portrett av Elli Wolff (Ateneum, Helsinki).

H. har også skildret livet på Oslo havn og byggingen av Vrengen bro på Tjøme (alle fra ca. 1930). I tegninger og litografier med landskapsmotiver fra Nøtterøy og Tjøme viser han seg som en følsom iakttager av naturens skiftende stemninger. Utvilsomt led H.s kunst under svært vanskelige arbeidsforhold og begrensede studiemuligheter. Først på et sent stadium fikk han egen litografisk presse. H. hadde flere tillitsverv innen kunstnerorganisasjonene. Under krigen utførte han et utmerket arbeid for å holde Foreningen Norske Grafikere sammen og ble gjenvalgt som formann 1946.

Litografier etter andre kunstneres arbeider: Svart-hvitt: Vår, etter Edvard Munch (1903); Erika Nissen, etter Erik Werenskiold (1904); Kopi etter Ribera, etter Hans Heyerdahl (1906). Farger: Bukken Bruse, etter Gerhard Munthe (1908); Måneskinnsnatt i Amiens, etter Frits Thaulow (1909); Parti fra Mesnaelven, etter Frits Thaulow (1912); Vår, etter Edvard Munch (1912); Soria Moria Slott, etter Theodor Kittelsen (1915); Lørdagskveld, etter Halfdan Egedius (1916); Nødskud, etter Christian Krohg (1917); Seljefløyten, etter Christian Skredsvig (1919); Losbåt, etter Carl W. Barth (1922); Mørkræd, etter Gerhard Munthe (1922); Parti fra Fleskumvannet, etter Christian Skredsvig (1925); Bolivars flukt, etter Tito Salas (1926); Torpedert, etter fotografi av F.J. Mortimer (1917).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Erik Holm (1839 - 1892)
 • Mathilde Solberg (1842 - 1928)

Gift med

 • 1917 med Wolff Elli

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland og Johan Nordhagen 1902–05
 • elev av Harriet Backer 1902–05
 • Kristian Zahrtmann, København 1905–06

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1905, -06
 • Benneches legat 1932, -38
 • Statens arbeidsstip. 1941
 • Bloms stip.
 • H. reiste som sjømann over hele verden 1891–99
 • Studieopphold i Danmark 1905–06

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1940–46
 • Medlem Tegnerforbundet
 • Foreningen Norske Grafikere, formann 1940–46
 • Medlem Den faste Jury 1940,-46
 • president i Nordisk Grafikerunion

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Vestfold fylkesmuseum Tønsberg
 • Ateneum, Helsinki
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Tønsberg Kunstforening
 • Horten og Borre Kunstforening
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst årsmappe 1934 og -39

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Høstutstillingen, 1910
 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1925
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1927
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1939
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1947
 • Norwegische Künstler, Hagenbund, 1912
 • Den norske utst., 1913
 • 1913
 • Jubileumsutstillingen, 1914
 • Utst. for bokkunst og grafikk, 1914
 • Panama Pacific, 1915
 • Vestfold fylkesutst., 1925
 • Landsutst. i, 1930
 • Interskandinavisk grafisk kunst, 1931
 • Kunstnernes Hus, 1933
 • Den norske utst., 1934
 • 1937
 • Bianco e Nero, 1937
 • Verdensutst. i Paris, 1937
 • Sort og hvitt, 1938
 • Norsk Grafikkunion, 1939
 • Norsk grafikk, Kunstnernes Hus, 1941
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946

Portretter

 • Tegnet selvportrett gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 101

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.04.1913
 • Aftenposten, 07.12.1913
 • Panama Pacific Exposition San Francisco, San Francisco, 1914, s. 275-276
 • Norsk Litografia, 12.1916, (ill)
 • Verdens Gang, 22.02.1916
 • T.Tegn, 22.02.1916
 • Aftenposten, 23.02.1916
 • Haug, K., i Ukens Revy, 25.02.1916
 • Tegneforbundets årsmappe, Oslo, 1917
 • Tegneforbundets årsmappe, 1918, (ill.)
 • Dagbladet, 13.04.1917
 • Gauguin, Pola, i Aftenposten, 10.04.1918
 • Aftenposten, 09.12.1919, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.05.1921
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 19.05.1921
 • Morgenbladet, 20.05.1921
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1924, bd. 17, s. 388
 • Aftenposten, 02.03.1925, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 11.06.1925
 • Paulsen C. E., i Tønsbergs Blad, 30.07.1925
 • Paulsen C. E., i Tønsbergs Blad, 10.08.1936, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 03.09.1938, (ill.)
 • T.Tegn, 03.09.1938, (ill.)
 • T.Tegn, 01.03.1941, (ill.)
 • Sinding Larsen, Norsk grafikk, Oslo, 1941, s. 42-43, 55 (ill.), 58 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 101 (ill.)
 • Bakken, H., Gerhard Munthes dekorative kunst, Oslo, 1946, s. 98
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Tønsberg, 1954, bd. 3, del 2, s. 639, 1047 (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 80
 • Svendsen, B., Sem og Slagen, en bygdebok, Tønsberg, 1963, bd. 2, s. 584-85
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 9, sp. 192
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 45, 46, 49, 67, 69, 70, 73, 89
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 745
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Hans Holm