Faktaboks

Torleiv Moren
Født
11. februar 1911, Trysil
Død
3. januar 2009

M. vokste opp i et meget aktivt kulturelt miljø. Faren og hans eldre søster Halldis var forfattere og diktervenner og kolleger kom stadig på besøk. Faren som en tid både var lærer og gårdbruker, hadde en solid posisjon i samtidens nynorske litteratur. M. var en tid elev av Revold, men det er lite av lærerens farge og formbehandling som kommer fram i M.s malerier. Han fant snart sin egen uttrykksform og utviklet seg etter hvert mot et maleri preget av stillhet og intimitet. Av legning var han nærmest romantiker, og formen ble gradvis både enkel og jordnær, nærmest realistisk i den forstand at han avbildet det han så med den mest inntrengende naturtroskap. I sin kunst har M. tydelig tatt opp arven etter faren, og det som bærer hans kunst er hans krav til ekthet og sannhet. Motivene henter han fra skogen og arbeid med tømmerhogst og tømmerkjøring. Han skildrer belysningen over snøflatene og stillheten over de uendelige skogsvidder i grensetraktene mot Sverige. Hans koloritt er jevnt over enkel og likefrem, til tider også monoton. Men han har også kastet seg over helt andre uttrykksformer, hvor han med anvendelse av tre og mose har laget en rekke nonfigurative arbeider. Enkelte av disse eksperimentene har fra tid til annen vært å se på utstillingene, men det virker som han er mest fortrolig med objektiv skildring av skogen og naturen. På Høstutstillingen har M. vært en flittig utstiller, men ellers har han vært nokså tilbakeholdende. Produksjonen har aldri vært stor. I 1956 var han på en større utenlandsreise, men stort sett har han holdt seg i sin hjembygd.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gudrid Breie
 • Sven Moren, forfatter

Gift med

 • Eva Margrete Winter-Hjelm

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trysil

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under August Eiebakke og Eivind Nielsen 1927–28
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1928 og 1931

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstfond 1937, -38 og -39
 • Unge Kunstneres Samfunn arbeidsstipend 1939
 • Benneches legat 1945
 • Namdalsstipend 1954
 • Statens kunstnerstipend 1955–56
 • 3%-fondets stipend 1972
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1974
 • Studiereiser til København, Amsterdam, London og Paris 1956

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Styreformann Trysil Bygdemuseum 1948–54
 • formann i ungdomslaget "Trysil-Knut" og i fylkeslaget "Trysalir"

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Utenriksdepartementet
 • Namsos Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1936
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1942
 • Elverum, 1942
 • Hamar Kunstforening, 1947
 • Elverum, 1949
 • Elverum, 1951
 • Trysil, 1951
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1953
 • Hamar Kunstforening, 1954
 • Namsos Kunstforening, 1954
 • Trysil, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1957
 • Elverum, 1958
 • Sarpsborg Kunstforening, 1959
 • Trysil, 1959
 • Permanenten, Oslo, 1963
 • Trysil, 1964
 • Trysil, 1973
 • Trysil, 1976
 • Elverum, 1976

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1933-1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950-1953
 • Høstutstillingen, 1955-1960
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1964
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1974-1980
 • Østlandsutstillingen, 1979
 • Østlandsutstillingen, 1981-1982
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Ung norsk kunst, maleri, København, 1952
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling, Oslo Kunstforening, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1959
 • Statens Kunstakademi 60 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling i Sverige
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling i Danmark
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling i Island
 • Unge Kunstneres Samfunn utstilling i Færøyene

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bind 2, s. 216
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 180, 182 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 146, 148, 149, 150
 • Thue, O., Statens Kunstakademi 60 år, Oslo, 1969, s. 49, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bind 13, spalte 761
 • Krekling, S., i Namsos Kunstforening 1946–1971, Namsos, 1971, s. 24
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 228
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 108
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 50
 • Lillevold, E. (Red.), Trysil-boka, Hamar, 1946, bind 2, s. 648
 • Lillevold, E. (Red.), Trysil-boka, Hamar, 1964, bind 4, s. 174–76
 • Hedmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 260
 • Kunst, Oslo, 1979, nr. 2, s. 27 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8, s. 350
 • Willoch, S., i Aftenposten, 28.01.1936, (aften)
 • Willoch, S., i Aftenposten, 12.03.1942
 • Østlendingen, 15.12.1942
 • Revold, R., i Morgenbladet, 27.05.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 28.05.1946
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 04.06.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 05.06.1946
 • Johannesen, O. Rønning, i Østlendingen, 03.1951
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 13.03.1953
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 14.03.1953
 • Steen Johnsen, S., i Dagbladet, 17.03.1953
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 19.03.1953
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.03.1953
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 23.03.1953
 • Knutsen, K., i Hamar Arbeiderblad, 29.03.1954
 • Salicath, ø., i Hamar Stiftstidende, 29.03.1954
 • Hamar Stiftstidende, 03.04.1954, (ill.)
 • Namdal Arbeiderbladet, 16.10.1954
 • Aftenposten, 27.04.1957
 • Dagbladet, 29.04.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 07.05.1957
 • Refsum, T., i Vårt Land, 08.05.1957
 • Sarpen, 28.02.1959
 • Børresen, L., i Sarpsborg Arbeiderblad, 28.02.1959
 • Grønoset, D., i Østlendingen, 11.02.1961, (ill.)
 • Grønoset, D., i Adresseavisen, 23.02.1963, delvis gjenopptrykt
 • Morgenposten, 15.05.1963
 • Durban, A., i Morgenposten, 21.05.1963
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 24.05.1963
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 04.06.1963
 • Vårt Land, 25.04.1964
 • Nybak, M., i Vårt Land, 14.12.1965
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 11.02.1971
 • Grønoset, R., i Østlendingen, 12.10.1974

Faktaboks

Torleiv Moren