K. var den første som tok bergeksamen ved det nye universitet i Norge og den første som avla praktisk prøve som bergmann på Kongsberg i 1823. På sine mange studieturer rundt om i Norge tegnet K. bl.a. en rekke prospekter fra høyfjellet, og både W.M. Carpelan og Johannes Flintoe har kopiert hans motiver. En mappe akvareller fra sommeren 1820 oppbevares på Universitetsbiblioteket, Oslo (Erindring af Fjeldreisen i 1820).