Faktaboks

Baltazar Mathias Keilhau
Født
2. november 1797, Biri i Oppland
Død
1. januar 1858, Christiania

K. var den første som tok bergeksamen ved det nye universitet i Norge og den første som avla praktisk prøve som bergmann på Kongsberg i 1823. På sine mange studieturer rundt om i Norge tegnet K. bl.a. en rekke prospekter fra høyfjellet, og både W.M. Carpelan og Johannes Flintoe har kopiert hans motiver. En mappe akvareller fra sommeren 1820 oppbevares på Universitetsbiblioteket, Oslo (Erindring af Fjeldreisen i 1820).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Marie Bodom
 • Johan David Bertram Keilhau, sogneprest

Gift med

 • Christiania, 1830-1862 med Christine Kemp (f. 1804)

Utdannelse

 • Bergeksamen ved Universitetet i Christiania 1821

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold og reiser til Freiburg, Berlin, Italia og Frankrike
 • en rekke studiereiser i Norge

Stillinger, medlemskap og verv

 • Professor ved Universitetet i Christiania fra 1834

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Universitetsbiblioteket, Oslo

Portretter

 • Portrett utført av Johan Gørbitz (pastell, 1835) gjengitt i Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo 1965, s. 156
 • Portrett malt av Christiane Schreiber (olje, 1857, Universitetet i Oslo)

Eget forfatterskap

 • Nogle Efterretninger om et hidtil ubekjendt Stykke af det sønderfjeldske Norge, Budstikken, 21.09.1820
 • Professor B. M. Keilhau's Biographie, Christiania, 1857

Litteratur

 • Schnitler, C. W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 388
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, bd. 7, s. 242–44
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 23, 31, 156 (ill.), 357
 • Østby, L., Med kunstnarauge, Oslo, 1969, register (ill.)
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 36
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv