Faktaboks

Olav Orud
Født
11. desember 1942, Oslo

O.s arbeider er som oftest laget i leire eller gips rundt en armering og siden støpt i bronse, betong, porselen, steingods, polyester o.l. Uttrykksformen varierer fra naturalistiske arbeider som Mor og barn (bronse, 1981, Edwin Ruuds Hospital, Mysen), den halvsurrealistiske The Trane (1983), med bare saksofonistens hode og instrument, til det rendyrkede formuttrykk i Strå (grønn polyester, 1980), der de enkelte opptil 5 m høye strå er samlet frittstående i gruppe. Arbeidet var opprinnelig utkast til konserthusplassen i Oslo. O. har vært medlem av kunstnergruppen GRAS fra 1970.

Familierelasjoner

Sønn av

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stokke

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Nils Flakstad
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1967–70
 • assistent for Guy Krohg, Gunnar Janson og Kåre Orud
 • biologistudier ved Universitetet i Oslo

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stipend 1969-70, -74
 • Lorch-Schives legat 1971
 • Inger og Edv. Munchs legat 1972
 • Statens etableringsstipend 1977
 • Conrad Mohrs legat 1980
 • Statens materialstipend 1981
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1982

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vikar Kunstskolen i Trondheim 1981
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem og medlem komiteen for utstillingvederlag 1973
 • Norsk Billedhuggerforening
 • Vestfold Billedkunstnere og Kunsthåndverkere, formann 1976, -80 og styremedlem 1978, -81
 • Medlem komiteen for utredning av Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon 1979
 • medlem Den faste Jury og stipendkomiteen 1982–83

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Mor og barn, uteskulptur, Edwin Ruuds Hospital, Mysen (bronse, 1980)
 • Sande videregående skole (1983)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Haugesund Billedgalleri
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Vestfold fylke

Illustrasjonsarbeider

 • Kimen (litografi) i GRAS-mappen 1971
 • Dekorasjoner til film, teater og Norsk rikskringkasting Fjernsynet

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1968
 • Høstutstillingen, 1979
 • Høstutstillingen, 1982
 • Østlandsutstillingen, 1979-1980
 • Norsk skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1972
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1973
 • Frederikshavn Kunstmuseum, 1978
 • Skulptur underveis, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Norjalaisia Kuria, Helsinki Konsthall, 1981
 • GRAS-utstilling, Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1983
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Norsk Billedhuggerforening
 • Vestfold Billedkunstnere
 • Vestfold Kunsthåndverkere

Separatutstillinger

 • Gall. ByggekunstF, Stavanger, 1983

Litteratur

 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 319
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62, 131
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 94, 115, 117
 • Vestfold Fremtid, 21.11.1978
 • Katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1980, nr. 467 (ill.)
 • Øvre Smålenene, 20.11.1981, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 13.04.1983
 • Wa, S. Tang, i Stavanger Aftenblad, 22.04.1983
 • Norsk skulptur i dag, Oslo, 1983, s. 128 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 287