bilthugger

Nils Fransen Busch

Faktaboks

Nils Fransen Busch
Fransen, Nils
Født
1646
Død
1711, Neset ved Arendal

Artikkelstart

Dokumenterte, men nå forsvunne arbeider er tre blinde felter og et utskåret trebilde til alteret i Nes kirke, Luster. En ubekreftet tradisjon forteller at B. arbeidet på altertavlen i Brevik, (Norsk Folkemuseum) og det kan være grunn til å tro at han har laget relieff-bildene der. To gravplater av jern fra 1680-årene i Fylkesmuseet for Telemark og Grenland, i Skien (og derfor trolig laget ved Fossum jernverk) tilskrives også ham. Grunnlaget for disse attribusjoner er at han tilhører generasjonen etter Christopher Ridder uten å være en av hans navngitte elever. De tingene som tilskrives ham, har ikke stilistisk sammenheng med Ridder, og det er derfor natulig å knytte disse til B.s navn. Men noen konkret sammenheng mellom B. og de bevarte arbeider som tilskrives ham, kan faktisk ikke påvises. Han antas å ha vært en omvandrende kunsthåndverker, uten tilknytning til noen sentral billedhugger-krets.

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Kristiansand S, kan spores
  • Asdal i Øyestad

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Alteret, Nes kirke, Luster (forsvunnet)
  • Fylkesmuseum for Telemark og Grenland, Skien
  • Norsk Folkemuseum

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk Jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 1, s. 162–164 (ill.), bd. 2, katalog nr. 785 og 786