H. viste tidlig anlegg for tegning og maling. I 17-årsalderen drog han til København hvor han kom inn på kunstakademiet og studerte landskaps- og dekorasjonsmaleri. På grunn av økonomiske vanskeligheter måtte han imidlertid avbryte utdannelsen. I 1843 kom han til Stavanger hvor han slo seg ned for godt. De første par årene arbeidet han sammen med dekorasjonsmaleren Wæggeland, som hadde spesialisert seg på å pryde rullegardiner med landskapsskildringer. Samtidig fortsatte han sine studier og stilte fra tid til annen ut bilder til utlodning. I 1845 startet H. en privat tegneskole. Lars Hertervig, som han tok seg spesielt av og også underviste privat, var elev ved skolen 1849–50. I 1848 ble H. ansatt som skrive- og tegnelærer, såkalt klasselærer, ved Kongsgård skole, Stavanger. Blant elevene her var Kitty Kielland og Frida Hansen. Gjennom sitt virke som tegnelærer, fra 1853 også ved den nyopprettede offentlige tegneskole, bidro H. til å skape et fruktbart kunstmiljø i Stavanger. Hans interesser spente for øvrig over et vidt felt; på eiendommen Tjensvold drev han med zoologiske og botaniske eksperimenter, og han ble en foregangsmann på en rekke praktisk-vitenskapelige områder. Han var en ivrig samler og skaffet seg etter hvert et stort antall gjenstander av kunst- og kulturhistorisk interesse. Atskillige av disse ble etter H.s død overtatt av Stavanger museum, som han hadde vært med på å stifte.