Faktaboks

Bernhard Hanson
Hanson, Bernhard Frederik
Født
17. november 1821, Brevik
Død
27. januar 1883, Stavanger

H. viste tidlig anlegg for tegning og maling. I 17-årsalderen drog han til København hvor han kom inn på kunstakademiet og studerte landskaps- og dekorasjonsmaleri. På grunn av økonomiske vanskeligheter måtte han imidlertid avbryte utdannelsen. I 1843 kom han til Stavanger hvor han slo seg ned for godt. De første par årene arbeidet han sammen med dekorasjonsmaleren Wæggeland, som hadde spesialisert seg på å pryde rullegardiner med landskapsskildringer. Samtidig fortsatte han sine studier og stilte fra tid til annen ut bilder til utlodning. I 1845 startet H. en privat tegneskole. Lars Hertervig, som han tok seg spesielt av og også underviste privat, var elev ved skolen 1849–50. I 1848 ble H. ansatt som skrive- og tegnelærer, såkalt klasselærer, ved Kongsgård skole, Stavanger. Blant elevene her var Kitty Kielland og Frida Hansen. Gjennom sitt virke som tegnelærer, fra 1853 også ved den nyopprettede offentlige tegneskole, bidro H. til å skape et fruktbart kunstmiljø i Stavanger. Hans interesser spente for øvrig over et vidt felt; på eiendommen Tjensvold drev han med zoologiske og botaniske eksperimenter, og han ble en foregangsmann på en rekke praktisk-vitenskapelige områder. Han var en ivrig samler og skaffet seg etter hvert et stort antall gjenstander av kunst- og kulturhistorisk interesse. Atskillige av disse ble etter H.s død overtatt av Stavanger museum, som han hadde vært med på å stifte.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Juliane Marie Hickmann
 • Andreas Christian Hanson, undertollbetjent

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København fra ca. 1838 til begynnelsen av 1840-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i København fra ca. 1838 til begynnelsen av 1840-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Skrive- og tegnelærer ved Kongsgård skole, Stavanger fra 1848
 • tegnelærer ved Stavanger offentlige Tegneskole fra 1853
 • Medlem av Stavanger Kunstforenings styre i ca 2 år
 • Medstifter av Stavanger museum

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert i konkurranse om opptak ved kunstakademiet, København ca. 1838

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Litteratur

 • Skilling-Magazin, 1883, s. 290-93
 • Vestlandsp., 28.10.1915
 • Moe, A., i Stavanger Aftenblad, 28.05.1924
 • Stavanger Aftenblad, 12.07.1924
 • Stavanger Aftenblad, 20.03.1926
 • Stavanger Aftenblad, 05.07.1926
 • Stavanger Aftenblad, 23.12.1927
 • Stavanger, 1125–1425-1925, Stavanger, 1925, s. 36 (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1931, bd. 5, s. 403-05
 • Tveterås, T., i Stavanger Aftenblad, 23.11.1940
 • Bærheim, A., i Stavanger Aftenblad, 31.12.1959, (ill.)
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 31–32, 265
 • Stavanger Aftenblad, 22.04.1967
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 53, 211